bereikbaarheid-verkeer

16 sep 2015, 16:04

Aanpak zuidelijke ringweg loopt geen vertraging op

Aanpak zuidelijke ringweg loopt geen vertraging op

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg loopt geen vertraging op door de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde woensdag dat een gedeelte van de plannen moet worden aangepast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De minister moet de plannen op vijf punten aanpassen. Ook is er extra onderzoek nodig. Zo vindt de Raad dat er ook extern deskundigen naar de toekomstige verkeersveiligheid hadden moeten kijken. Ook is de Raad van mening dat er aanvullend onderzoek nodig is om te bepalen of er extra geluidsmaatregelen nodig zijn voor een woning aan de Papiermolenlaan. Verder gaat het onder andere om onderzoek naar de mogelijkheden om de bestaande fietstunnel bij de Papiermolenlaan te vervangen door een nieuwe. De Raad van State vindt dat niet is gebleken dat dit afdoende is onderzocht.

 

De projectorganisatie laat in een reactie weten direct aan de slag te gaan om de noodzakelijke aanpassingen zorgvuldig door te voeren. Dat moeten binnen 24 weken gebeuren. De planning blijft dat de aanbestedingsprocedure in het eerste kwartaal van 2016 wordt afgerond. De toekomstige opdrachtnemer kan dan eind 2016 of begin 2017 met de werkzaamheden aan de ringweg van start.

 

Behalve tegen het Tracébesluit zijn er ook bezwaren ingediend tegen de omgevingsvergunning voor de Helperzoomtunnel. Het gaat om zes beroepschriften. Deze beroepsprocedure loopt nog. Het is ons niet bekend wanneer de Rechtbank hierover een uitspraak doet. Zodra deze uitspraak bekend is, zullen we daarover via deze website berichten.