bereikbaarheid-verkeer

14 jul 2016, 10:10

Aanpak zuidelijke ringweg levert tientallen stageplekken op

Aanpak zuidelijke ringweg levert tientallen stageplekken op

De aanpak van de zuidelijke ringweg levert tientallen stageplekken en afstudeerplekken op. Daar wordt 5 miljoen euro in geïnvesteerd. Onder de noemer ‘Ringwegacademie’ komt er een samenwerking tussen verschillende scholen, de aannemerscombinatie Herepoort en de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdagochtend ondertekende de partijen een samenwerkingscontract op het gebied van werk/leertrajecten. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar.

Met deze contractondertekening committeert de aannemerscombinatie Herepoort zich aan een investering van ca. 5 miljoen euro in onderwijs en praktijkgerelateerde zaken. Komende jaren moet dat leiden tot 63 stageplekken en 24 afstudeerplekken.

In mei is het project aanpak Ring Zuid - waarbij de 12 km lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd – gegund aan de aannemerscombinatie Herepoort.