bereikbaarheid-verkeer

03 mei 2017, 09:09

Aanleg fietssnelweg Groningen-Assen begint na de zomer

Aanleg fietssnelweg Groningen-Assen begint na de zomer

Na de zomer zal gestart worden met de aanleg van een fietssnelweg tussen Groningen en Assen. Als eerste wordt het gedeelte langs het Noord-Willemskanaal tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen in Haren aangepakt. Het fietspad dat hier ligt wordt verbreed tot vier meter en krijgt een volledig betonnen oppervlak.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fietssnelweg tussen Groningen en Assen moet voor de provincies Groningen en Drenthe een voorbeeldproject worden. De fietsroute wordt een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en moet aansluiten op P+R's en andere knooppunten en routes in de binnenstad van Assen en Groningen. De fietssnelweg is in de eerste plaats gericht op forensen en scholieren maar ook geschikt voor sport en recreatie.

In 2016 hebben vijf creatieve bureaus een toekomstbeeld voor het fietspad uitgewerkt. Dit jaar gaan de betrokken partijen de ambities, wensen en eisen verwerken in een eindbeeldstudie. Daarin wordt een ambitieuze variant uitgewerkt met een fietssnelweg, waarbij alle ambities zijn meegenomen. Ook wordt een variant gemaakt met minder hoge ambities.

Deze varianten geven de kaders aan voor de toekomstige fietssnelweg. Daarna worden de plannen voor de fietssnelweg in stappen uitgewerkt, samen met de omgeving en betrokken partijen. Deze zomer wordt begonnen met de uitwerking van de plannen. Het nieuwe fietspad tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Witte Molen is het eerste gedeelte van de fietssnelweg.