wonen

10 okt 2018, 15:03

Realisatie van Werelderfgoedcentrum Lauwersoog uitgesteld

Realisatie van Werelderfgoedcentrum Lauwersoog uitgesteld

De realisatie van het Werelderfgoedcentrum Lauwersoog, naar een ontwerp van de Deense architecte Dorte Mandrup, is uitgesteld. Er is te weinig draagvlak voor dit ontwerp, zo meldt de gemeente De Marne woensdag. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de gemeente is er wel draagvlak voor het realiseren van het Werelderfgoedcentrum, maar staat het ontwerp dus niet aan.

Voor de zomer had de gemeente namelijk het ontwerpbestemmingsplan voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee ter inzage gelegd. Naar aanleiding daarvan werden acht zienswijzen ingediend. Vijf van de ingekomen zienswijzen waren afkomstig van natuurorganisaties, vaarrecreatie en ondernemers. Drie waren afkomstig van particulieren.

Gemeente De Marne "heeft kennis genomen van de inhoud van de zienswijzen en geconstateerd dat er draagvlak is voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum maar niet voor het gekozen ontwerp", aldus een mededeling van de gemeente.

Welke bezwaren?
De afvaardiging van de vaarrecreatie en ondernemers hadden aangegeven te vrezen voor de bereikbaarheid en de verkeerstoename in de haven. Niet alleen voor het weg- maar ook voor het vaarverkeer. Het bureau Sweco heeft dit seizoen daarom een inventarisatie gemaakt van de verkeerssituaties en aanbevelingen gedaan, met name op het gebied van infrastructurele aanpassingen. Bij de realisatie van het Werelderfgoedcentrum ligt ook de opgave om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid.

Dialoog en draagvlak
De gemeente De Marne wil nu eerst tijd nemen voor een dialoog om planaanpassingen en varianten te verkennen. Deze dialoog wordt gevoerd door de Stichting Werelderfgoedcentrum en gemeente De Marne met de indieners. De provincie Groningen, Staatsbosbeheer en Exploitatiemaatschappij haven Lauwersoog blijven actief betrokken voor wat betreft het vervolg.

Het College van de gemeente De Marne heeft bij de Gemeenteraad aangegeven de vaststelling van het bestemmingsplan Waddenkwartier op te schorten in afwachting van de uitkomst van de dialogen. Tijd die genomen wordt omdat draagvlak bij alle betrokkenen een belangrijke voorwaarde is voor de realisatie van het Werelderfgoedcentrum, aldus de verklaring van de gemeente De Marne