wonen

10 aug 2017, 09:09

‘Verjaring bevingsschade Groningen voorkomen’, aldus nieuwe stichting

‘Verjaring bevingsschade Groningen voorkomen’, aldus nieuwe stichting

In Groningen is een stichting opgericht die zich er voor gaat inzetten dat verjaring van bevinggsschade na vijf jaar wordt voorkomen. Aanleiding voor de oprichting vormt het feit dat het volgende week precies vijf jaar geleden is dat er een beving was van 3.6 met als epicentrum Huizinge. Dat was de zwaarste beving tot nu toe.

Een nieuw opgerichte stichting ‘Recht & Herstel Mijnbouwschade’ wil voorkomen dat gedupeerden door verjaring straks geen rechten meer zouden hebben. ‘Vooral de minder mondige en niet kapitaalkrachtige mensen in dit gebied, dreigen zonder deze sluiting als vanzelf en geruisloos buiten de boot te vallen’, aldus de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit bewoonster Annemarie Heite, ingenieur Willem Meiborg en juriste Marjan Minnesma.

 

Gisteren stuurden zij een brief aan de Nederlandse Staat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), namens alle mensen die in verband met de gaswinning in het noorden van het land schade hebben geleden. De brief moet voorkomen dat de Staat en de NAM aanspraken van deze mensen na vijf jaar in stilte zouden kunnen laten verjaren.

 

De Stichting Recht & Herstel Mijnbouwschade heeft als belangrijkste doelen: "Het opkomen voor de rechten en belangen van degenen die vermogensschade en ander (ernstig) nadeel ondervinden of dreigen te ondervinden van de mijnbouwactiviteiten (al dan niet in combinatie met andere schadeveroorzakende factoren) in (vooral) de provincie Groningen en/of daaraan grenzend of daaraan gerelateerd."

 

‘We hopen dat de Staat zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vandaag erkent voor de schade. Dat zou voor de burgers in Groningen een belangrijke stap zijn om het vertrouwen in de overheid enigszins te herstellen. Als de overheid en de NAM hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan zal de Stichting vervolgstappen ondernemen om Recht en Herstel voor gedupeerden te verzorgen.’, aldus de bestuursleden Heite, Meiborg en Minnesma.

 

Overigens heeft de NAM vandaag in een reactie in het Dagblad van het Noorden laten weten alle schades te zullen blijven vergoeden en verjaring niet als argument te zullen gebruiken om schade niet te vergoeden.


(Foto:archief; Boerderij Melkema, Huizinge).