wonen

07 nov 2018, 19:07

Tweede Kamerlid prijst aanpak versterking aardbevingsgebied in Ten Post

Tweede Kamerlid prijst aanpak versterking aardbevingsgebied in Ten Post

ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins deed in de Tweede Kamer een oproep om vernieuwing en versterking in het aardbevingsgebied hand in hand te laten gaan, met daarbij de inwoners aan het roer. Hij roemde hierbij het voorbeeld van Ten Post, waar het dorpsplatform onlangs een ambitieus plan indiende voor dorpsvernieuwing. Exact waar de ChristenUnie Groningen zich ook sterk voor gaat maken in de nieuwe heringedeelde gemeente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kamerlid Stieneke van der Graaf bezocht afgelopen onlangs het dorpsplatform: “Ik heb bewondering voor de manier waarop de inwoners met elkaar nadenken over de toekomst van Ten Post. Dat is heel erg nodig, want zij weten als geen ander wat er nodig is voor een leefbare samenleving. Het is daarbij belangrijk dat vernieuwing en versterking hand in hand gaan. De NCG en de gemeente moeten hierbij echt nauw samenwerken en afstemmen.”

 

Ook de ChristenUnie stad-Groningen is blij met dit pleidooi, Ten Post wordt  immers onderdeel van de nieuwe gemeente Groningen.

 

Kandidaat-raadslid nummer 5 Peter Rebergen uit Ten Boer deed gister in zijn blog een oproep hiertoe: “De inwoners die de gevolgen van de gaswinning ervaren staan voorop en zij moeten steun en strijd ervaren vanuit de politiek. Door samen op te trekken kan veel beter een vuist gemaakt worden, en dat niet alleen binnen de gemeente, maar ook samen met de andere aardbevingsgemeenten. Hierbij is het belangrijk dat bewoners de regie hebben. Daarin moeten ze wel verder in ondersteund worden, bijvoorbeeld in de verdere uitwerking van de plannen. Vanuit de gemeente kunnen experts hen op bepaalde punten adviseren en kan het proces voor de uitwerking gefaciliteerd worden.”

 

Foto: Ten Post Olle Widde met bijgebouwen (Wikipedia)