Wonen

Roep om "Zuiderzeelijn nieuwe stijl" zwelt aan: van Amsterdam naar Groningen in ruim een uur

De roep om toch een Zuiderzeelijn te realiseren – een treinverbinding tussen Amsterdam en Groningen door de polders – wordt steeds krachtiger. Onlangs was het de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER) die er voor pleitte om realisatie van die verbinding – waarbij je in ruim een uur met de trein van Groningen in Amsterdam bent – weer aan de orde te stellen. De Zuiderzeelijn is dan slechts een tussenschakel in een superverbinding van Amsterdam, via Groningen naar Hamburg en Scandinavie.


Leestijd: 2 minuten

De Zuiderzeelijn is de naam voor een niet-gerealiseerde spoorverbinding van Schiphol of Amsterdam naar Groningen. Het gedachte tracé volgde de autosnelwegen A6 en A7 langs Almere, Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Daarmee zou de spoorlijn de Flevopolder doorkruisen.

Tot twee maal toe, in de jaren 80 en rond de eeuwwisseling, werden er uitgewerkte plannen gemaakt om de Zuiderzeelijn op korte termijn aan te leggen. In 1986 werd de aanleg op de lange baan geschoven. Eind 2007 werd, ondanks een lobby van de noordelijke provincies, opnieuw besloten om de lijn niet aan te leggen.

Steeds meer partijen in Stad en Ommeland nemen het pleidooi van de SER over. Vanmorgen meldt bijvoorbeeld Gemeentebelangen Veendam dat deze partij zich aansluit bij een groot aantal van de Groninger lokale partijen, die verzoeken om een haalbaarheidsstudie naar een "Zuiderzeelijn nieuwe stijl".

Daarom zullen zij allen eenzelfde motie indienen. Dit op initiatief van de raadfractie van de Stadspartij Groningen en de Statenfractie van Groninger Belang.

Het initiatief wordt naast de eerder genoemde partijen in elk geval al ondersteund door: VZ2000 Grootegast, Samen voor Pekela, Gemeentebelangen Stadskanaal en Lokaal Pespectief Hoogezand. Naar verwachting zullen ook andere leden van Groninger Belang zich aansluiten bij dit initiatief.

De partijen kwamen tot dit initiatief naar aanleiding van de reactie van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland op het advies van de landelijke SER aan het kabinet. Zo stelt de SER Noord-Nederland onder meer dat het van belang is dat Noord-Nederland ook een aansluiting krijgt op het internationale hogesnelheid netwerk per trein, om als gebied aantrekkelijk te blijven voor (inter)nationale bedrijven, kenniswerkers en bezoekers. Nu er een nieuwe HSL verbinding komt tussen Oslo – Kopenhagen – Hamburg zullen er mogelijkheden zijn om Scandinavië voor Nederland per trein te ontsluiten.

De lokale partijen stellen dat de noordelijke economie gebaat kan zijn met een snelle aansluiting per spoor naar het westen van Nederland en naar Duitsland. Een snelle ontsluiting naar de Randstad en een doorgaande verbinding naar Duitsland heeft voor Groningen altijd prioriteit gehad omdat die perspectief biedt op veel nieuwe banen en dus goed is voor de werkgelegenheid en de economie van het noorden. Ook is het door de aardbevingsproblematiek noodzakelijk om de noordelijke economie te blijven stimuleren.

Met de komst van een HSL kan wonen in Groningen aantrekkelijker worden wanneer je in kortere tijd in Amsterdam of Hamburg kunt zijn.