wonen

12 okt 2017, 09:09

Provincie investeert 3,6 miljoen in versterking zorgvoorzieningen

Provincie investeert 3,6 miljoen in versterking zorgvoorzieningen

De provincie Groningen gaat 3,6 miljoen euro investeren in de zorg in de provincie. Volgens gedeputeerde Eelco Eikenaar staat de zorg onder druk, en daarmee ook de leefbaarheid voor de inwoners van de provincie.

Eikenaar noemt bijvoorbeeld de sluiting van verzorgingstehuizen. “En in het aardbevingsgebied speelt daarbij ook nog de problematiek van de versterking van verzorgingstehuizen. Daarom kiest het college ervoor om te investeren. Dit doen we via een subsidieregeling voor zorginstellingen, gemeenten en bewonersinitiatieven. Zodat het geld daar terecht komt waar dit het hardst nodig is."

De provinciale steun is mede in overleg met zorginstellingen en inwoners tot stand gekomen en bestaat uit twee rgeelingen: ‘Zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten’ en ‘Bewonersinitiatieven zorg’.

De eerste subsidie is bedoeld voor gemeenten en zorginstellingen. Zij kunnen hiermee bijvoorbeeld een gezondheidscentrum financieren of de overname van zorgvastgoed. Voor deze regeling is ruim 3,1 miljoen euro beschikbaar (maximaal 500.000 per aanvraag).

Bewonersinitiatieven zorg
De subsidie voor bewonersinitiatieven op het gebied van zorg is bedoeld om inwoners beter in staat stellen de zorg voor elkaar goed organiseren. Het kan hierbij gaan om investeringen in materialen, maar ook in advies- en proceskosten.

Met de regeling worden kleinschalige, lokale initiatieven op het gebied van zorg gestimuleerd en ondersteund. Hiermee wil de provincie bereiken dat de zorg aan blijft sluiten bij de vraag van de toekomst. Voor deze regeling is 300.000 euro beschikbaar (maximaal 20.000 per aanvraag).