wonen

11 jan 2018, 10:10

Groninger Landschap nieuwe eigenaar van Hunzegronden in Stad

Groninger Landschap nieuwe eigenaar van Hunzegronden in Stad

Het Groninger Landschap heeft drie percelen in het noordoosten van de Stad overgenomen van Steunstichting H.D. Guyot. De drie stroken van in totaal circa één hectare zijn een belangrijke schakel om de oude loop van de Hunze te herstellen. Het gaat om het gebied tussen het bedrijventerrein Ulgersmaborg en de wijk De Hunze. Momenteel worden deze gronden gebruikt als paardenweide.

De rivier de Hunze stroomde vroeger langs de oostelijke stadsrand van Groningen. Door de stedelijke uitbreiding is echter veel van de Hunze verloren gegaan. Het Groninger Landschap heeft de ambitie om de Hunze in de stad te herstellen en de beek weer aan het Reitdiep te koppelen. Landschappelijke elementen die herinneren aan de Hunze zijn nog tot diep in de stad zichtbaar. Het ontwikkelen van de beleving daarvan gaat hand in hand met het streven van de stad Groningen om de groene leefomgeving in de stad te verbeteren, waarvan zowel de natuur als Stadjers profiteren.

Het Groninger Landschap is momenteel aan het verkennen hoe de gronden het beste ingericht kunnen worden. Hierbij wordt samengewerkt met de gemeente Groningen en het waterschap Noorderzijlvest en worden ook de omwonenden en andere gebiedsgebruikers betrokken. Uitgangspunten zijn onder andere een betere zichtbaarheid en toegankelijkheid van de Hunze en waterberging. De aankoop van de gronden is mogelijk gemaakt door bijdragen van de Nationale Postcode Loterij.