wonen

12 nov 2018, 16:04

Groninger binnenstad wordt proeftuin voor verkeerssensoren

Groninger binnenstad wordt proeftuin voor verkeerssensoren

De gemeente Groningen gaat experimenteren met sensortechnologie om oplossingen te vinden voor complexe verkeerssituaties in de binnenstad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Samen met marktpartijen gaat de gemeente in het project ‘Proeftuin Binnenstadmonitoring’ op zoek naar nieuwe technologieën om complexe verkeerssituaties in beeld te brengen en waar mogelijk te voorspellen.

Met behulp van sensordata wil de gemeente tijdig kunnen ingrijpen als de verkeersdoorstroming in het geding komt. Het uiteindelijke doel daarvan is om in de binnenstad optimaal ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers.

"Groningen schuwt het experiment niet. Ook deze Proeftuin is hier een mooi voorbeeld van", zo zegt wethouder Paul de Rook. "Wanneer het ons lukt met de juiste data verkeer beter door de binnenstad te leiden, komt dit zowel de doorstroming als de leefbaarheid van de binnenstad ten goede."

Gedragsbeïnvloeding
Bezoekers van de binnenstad merken in het begin nog weinig van de Proeftuin. Dat zal veranderen wanneer er voldoende betrouwbare data beschikbaar is over de verkeerssituaties in de binnenstad. Als dat zover is, zal de gemeente gaan experimenteren met gedragsbeïnvloeding en het sturen van verkeer door de binnenstad. Bijvoorbeeld door middel van dynamische verkeersborden en de inzet van fietsstewards.

Ruimte voor jou
De Proeftuin Binnenstadsmonitoring is onderdeel van het programma 'Ruimte voor jou', waarmee de gemeente de beperkte ruimte in de binnenstad zo slim mogelijk wil (her)inrichten.