Wonen

Groningen: 1500 woningen per jaar bouwen noodzakelijk

Groningen staat voor een forse woningbouwopgave. Om het huidige tekort terug te dringen en de toename van de behoefte bij te houden moeten jaarlijks tenminste 1.500 woningen worden gebouwd. Maar eenvoudig zal dat niet worden. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.


Leestijd: 1 minuut

Miljoenen om woningbouw Groningen te versnellen: Stadshavens, Suikerzijde en Eemskanaalzone
Miljoenen om woningbouw Groningen te versnellen: Stadshavens, Suikerzijde en Eemskanaalzone

B en W schrijven de brief aan de gemeenteraad in een toelichting op een ‘Strategische Woningbouwprogrammering 2023-2032’ die door het college is vastgesteld. Daarin staan de plannen van de gemeente om een antwoord te geven op het ook in Groningen grote tekort aan woningen.

Bij de plannen om er in Groningen jaarlijks 1500 woningen bij te bouwen is het uitgangspunt dat die woningen betaalbaar en duurzaam zijn, en bijdragen aan een ongedeelde gemeente. Om dat alles mogelijk te maken is gemeentelijke regie nodig, aldus B en W.

Wanneer deze uitgangspunten naast de huidige woningbouwplanning worden gelegd dan is sprake van de volgende uitdagingen, zo schrijven B en W.

• Voor de periode na 2027 zijn nieuwe bouwlocaties nodig en/of moet de productie op de bestaande locaties omhoog. Het lukt anders niet om blijvend 1.500 woningen per jaar toe te voegen.

• Het aandeel van de vier grote nieuwbouwlocaties in het totale programma neemt toe. Dat maakt het programma gevoeliger voor schommelingen. Ook dit is een reden om nieuwe locaties te zoeken.

• De huidige woningbouwplanning bevat relatief weinig initiatieven voor wonen en zorg (geclusterd wonen voor senioren). Het stimuleren van nieuwe woonzorginitiatieven is een belangrijke uitdaging.

• De huidige woningbouwplanning bevat relatief weinig betaalbare koop tot €355.000. Vanwege de hoge marktprijzen komt het realiseren van woningen in dit segment momenteel onvoldoende tot stand. (..).

Ook heeft het streven naar 30% sociaal en 40% betaalbaar een negatieve financiële impact op de gemeentelijke grondexploitaties. Ook de haalbaarheid van initiatieven van bouwers en ontwikkelaars kan er door onder druk komen te staan. Daarom kijken we bij elke woningbouwontwikkeling nadrukkelijk naar de impact van het gewenste programma op de haalbaarheid en voortgang van het plan.

Bron en meer informatie: besluiten  B en W