wonen

28 dec 2019, 10:10

Goed nieuws over vogels: record aantal broedparen in De Onlanden bij Groningen

Goed nieuws over vogels: record aantal broedparen in De Onlanden bij Groningen

Tussen al het voor natuurliefhebbers negatieve nieuws van het afgelopen jaar, zijn er zeker ook lichtpunten te melden. Vlakbij Groningen bovendien. Het blijkt onverwacht goed te gaan met de vogelstand in De Onlanden, het natuurgebied nabij Eelderwolde. Dat blijkt uit het rapport ‘Broedvogels in de Onlanden’ van de Stichting Natuurbelang De Onlanden 2019.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met de beheereenheden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap in De Onlanden en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

 

Het broedseizoen van 2019 leverde in De Onlanden, op de grens van Groningen en Eelderwolde, weer records op. Het totale aantal territoria van broedvogels kwam voor het eerst uit boven de 10.000.

 

Ook werd het tot nu toe hoogste aantal verschillende soorten (109) in het gebied geteld.

 

Fitis. (Foto: Wikipedia).
Fitis. (Foto: Wikipedia).

Deels hadden deze records te maken met het werk van de 27 vrijwilligers die dit jaar opnieuw vrijwel het gehele gebied van 2800 ha inventariseerden, maar veel vogelsoorten lieten ook een duidelijke groei van de populatie zien.

 

Deze groei was het meest hoor- en zichtbaar bij de zangvogels van de moerassen, zoals Rietzanger, Baardman en Snor, en bij veel soorten watervogels zoals Grauwe gans, Krakeend en Zomertaling. Ook de kokmeeuwenkolonies groeiden weer verder.

Onlanden - Eelderdiep (Foto: Besselink).
Onlanden - Eelderdiep (Foto: Besselink).

In De Onlanden komen op steeds meer plekken boompjes en kleine bosjes tot ontwikkeling. Dit zorgde in 2019 ook voor toename van veel vogelsoorten van bos en struweel, zoals Fitis en Grasmus.

In De Onlanden werden dit jaar weer 33 verschillende vogelsoorten van de Nederlandse Rode Lijst gehoord, waaronder de zeldzame Klein waterhoen en Grote karekiet.

 

 

Klein waterhoen (foto: Wikipedia).
Klein waterhoen (foto: Wikipedia).