wonen

20 nov 2018, 10:10

Gemeente start programma om ongewenste zwangerschappen te voorkomen

Gemeente start programma om ongewenste zwangerschappen te voorkomen

De gemeente Groningen, WIJ Groningen, GGD Groningen, GGD-GHOR en zorgverzekeraar Menzis slaan de handen in één om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. Dinsdag gaven de organisaties onder de noemer 'Nu niet zwanger’ het startsein voor een nieuw programma voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Door vroegtijdig het gesprek met potentiële ouders aan te gaan kunnen we veel leed voorkomen, zoals de inzet van jeugdhulp of in het uiterste geval, de uithuisplaatsing van jonge kinderen”, zo verklaart wethouder Mattias Gijsbertsen de nieuwe aanpak. In de drie gemeenten waar het programma is ontwikkeld, bleek dat ruim 80 procent van de deelnemers vrijwillig overgaat op anticonceptie.

Door meer tijd te nemen voor onderwerpen zoals seksualiteit, kinderwens en anticonceptie in de gesprekken tussen hulpverleners en kwetsbare (potentiële) ouders, ervaren zij dat er aandacht is voor hun problemen en dat er naar ze geluisterd wordt, zo is het idee.

De hulpverleners begeleiden de mensen totdat anticonceptie daadwerkelijk gerealiseerd is. Doordat hulpverleners rond dit thema samenwerken, worden vrijwel alle kwetsbare (potentiële) ouders bereikt, zo zegt de gemeente.

Nu niet zwanger
‘Nu Niet Zwanger’ is in 2014 gestart door verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam in samenwerking met de gemeente Tilburg. Het is een concreet programma van GGD- GHOR Nederland (landelijke vereniging van GGD-en en Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio) en Rutgers dat zich onder andere richt op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.

Na het succes in Tilburg, Nijmegen en Rotterdam, is Groningen één van eerste de acht gemeenten die het programma gaat uitvoeren. Voor een succesvolle start biedt GGD-GHOR het eerste half jaar nog de nodige ondersteuning in de vorm van scholing en materialen.