wonen

27 jun 2019, 17:05

Gronings gemeenteraadslid stelt vragen over 'genitale verminking' in Groningen

Gronings gemeenteraadslid stelt vragen over 'genitale verminking' in Groningen
Het aantal meisjes in Nederland dat slachtoffer is van genitale verminking is hoger dan vaak gedacht. Een Gronings gemeenteraadslid wil van B en W weten hoe de situatie is in Groningen, en hoeveel meisjes hier slachtoffer zijn van dergelijke verminking.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal jonge vrouwen dat in Nederland woont en besneden is, ligt vele malen hoger dan aanvankelijk werd gedacht, zo blijkt uit onderzoek van Pharos en het Erasmus Medisch Centrum. Waar dat aantal in 2012 nog op 29.000 werd geschat, bleek dat begin 2018 landelijk op 41.000 te liggen. Ook het aantal meisjes dat risico loopt op verminking is vele malen hoger, namelijk 4.200 meisjes in Nederland. 

 

D66 Groningen is geschrokken van deze landelijke cijfers, en stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van B&W over gegevens in Groningen met betrekking tot genitale verminking en het risico daarop. Raadslid Wieke Paulusma: ‘Vrouwenbesnijdenis is iets afschuwelijks, het is naast strafbaar wat ons betreft ook mensonterend. We willen daarom weten of dit ook vrouwen in Groningen wordt aangedaan, of er meisjes zijn die risico lopen en welk beleid hierop gevoerd wordt. 

 

Het risico om besneden te worden lopen meisjes vooral als zij naar het land van herkomst van hun ouders of een van beide ouders gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak. Vrouwenbesnijdenis is in Nederland strafbaar en sinds 1993 bij de wet verboden, maar sinds 2006 wordt er pas actief beleid op gevoerd. Toch heeft het voor zover bekend nog niet geleid tot veroordelingen.