wonen

30 nov 2018, 10:10

Cameratoezicht venstertijden Brugstraat, Poelestraat en Peperstraat

Cameratoezicht venstertijden Brugstraat, Poelestraat en Peperstraat

Vanaf 3 december 2018 ziet de gemeente Groningen toe op effectievere naleving van de geldende venstertijden in de binnenstad met behulp van camera’s. Het gaat om een proef. De proef richt zich op de Brugstraat, Poelestraat en Peperstraat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Doel is het illegaal inrijden van gemotoriseerd verkeer in deze straten tegen te gaan, wat de leefbaarheid ten goede komt. Camera’s registreren de kentekens van álle gemotori­seerde voertuigen. De pakkans voor overtreders is 100%. Voertuigen (zoals auto’s, vrachtauto’s, bestelwagens) die geen ontheffing hebben, krijgen eerst nog een waarschuwing, maar vanaf 15 januari 2019 direct een boete. De proef duurt een half jaar, waarna evaluatie volgt.

 

In bepaalde delen van de binnenstad mag gemotoriseerd verkeer al jarenlang alleen binnen venstertijden (5.00 - 12.00 uur), of op grond van een ontheffing, op bepaalde tijden en plekken aanwezig zijn. Deze maatregel wordt echter niet voldoende nageleefd, wat zorgt voor overlast bij zowel bezoekers als ondernemers in de binnenstad.


In het voetgangersgebied van de Poelestraat en Peperstraat kan door middel van de camera’s ook beter worden toegezien op het illegaal inrijden van scooters en brommers. Het proefproject is op initiatief van B&W door de gemeenteraad bekrachtigd. Ook het bedrijfsleven in de stad (zoals distributeurs, GCC en bedrijvenverenigingen) heeft aan de totstandkoming van het proefproject meegewerkt.Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht zullen tot 15 januari waarschuwingen uitdelen, daarna boetes. Deze worden door het CJIB te Leeuwarden in opdracht van het Rijk geïnd. De proef is opgenomen in het privacy-register van de gemeente Groningen en voldoet aan de eisen van de AVG. De camera’s registreren geen personen en maken ook geen opnames van personen.

 

Bedrijven of personen die aangeven buíten venstertijden het gebied in of uit te willen of moeten, kunnen bij de gemeente Groningen een ontheffing aanvragen. Zij kunnen onder voorwaarden deze ontheffing krijgen. Op de website van de gemeente Groningen staat uitgelegd wat ze daarvoor moeten doen en wanneer ze daarvoor in aanmerking komen.  De proef duurt 6 maanden en stopt 1 juni 2019. Het college van B&W gaat dan de resultaten van de proef evalueren.