wonen

17 sep 2019, 10:10

100% Groningen vindt dat college aanstuurt op Diftar

100% Groningen vindt dat college aanstuurt op Diftar

De raadsfractie van 100% Groningen vindt dat het college van B&W met de enquête over afvalverwerking aanstuurt op de invoering van Diftar. De fractie is bang dat kwetsbare groepen in de gemeente hier de dupe van worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Het is voor minima lastiger om afval te scheiden omdat ze niet allemaal in de gelegenheid zijn om afval goed te scheiden. Daarnaast zijn we bang dat door dit systeem het zwerfafval op straat zal toenemen”, aldus de partij.

100% Groningen vindt dat de vragen in de recente enquête over afvalverwerking ‘behoorlijk suggestief’ waren. In deze enquête, gehouden onder het Stadspanel, werd niet ingegaan op de negatieve kanten van gescheiden afval, aldus de partij.

De oude gemeente Groningen werkte al jaren aan het zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van verschillende afvalstromen. Zo zijn er onder meer aparte bakken voor de inzameling van glas, papier en kleding. Voor de inzameling van restafval zijn er, met name in de stad Groningen, ondergrondse containers waar een vast tarief voor geldt.

In Haren wordt er al veel langer gebruik gemaakt van Diftar. Nu Haren is samengegaan met Groningen en Ten Boer, streeft de nieuwe gemeente Groningen naar een geharmoniseerd afvalbeleid. De enquête van het Stadspanel lijkt te dienen om een keus te maken tussen het Harense systeem of het Groningse systeem, aldus de partij.