uitgaan

26 mei 2017, 06:06

Nieuwe expo in Groninger Museum: Rijk in Groningen

Nieuwe expo in Groninger Museum: Rijk in Groningen

In het Groninger Museum is vanaf zaterdag een nieuwe expositie te zien: Rijk in Groningen. De expositie toont de rijkdom van vooraanstaande Groningse families in de 17e en 18e eeuw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die rijke Groningse families woonden in die tijd op borgen en in stadspaleizen. De bewoners van de Ommelander borgen hadden vaak ook een groot huis in de stad en de rijke burgers van de stad hadden buitenverblijven in Haren of langs de diepen in de Veenkoloniën.

De meeste huizen zijn verdwenen, maar de rijkdom is nog te zien in bewaard gebleven afbeeldingen, bouwfragmenten en huisraad. Door de onderlinge rivaliteit van deze adellijke families, die hun macht aantoonden met rijkdom, zijn er ontelbare bijzondere voorwerpen voor hen gemaakt door kunstenaars, zilversmeden, meubelmakers, houtsnijders en glas-in-loodschilders. De tentoonstelling Rijk in Groningen, Borgen en Stadspaleizen brengt de grootste schatten uit deze periode in Groningen samen.

De expositie is te zien tot en met 12 november.