uitgaan

19 dec 2018, 09:09

Kerstwandeling door joodse buurt met Nico Rost en z’n vader

Kerstwandeling door joodse buurt met Nico Rost en z’n vader

Op tweede kerstdag komt de vooroorlogse joodse buurt van Groningen tot leven tijdens de wandeling ‘In de voetsporen van Nico Rost en z’n vader’. Vanuit de synagoge lopen de deelnemers langs de plekken die de Groningse schrijver Nico Rost beschreef in zijn beroemde boek De vrienden van m’n vader (1955): van de Zwaantjesgang en de Nieuwstad met hun bittere armoede tot de Vismarkt waar het sjieke geboortehuis van Jozef Israels stond. Maar ook illustere figuren als schipper Mankje Sjlepper, de Boze Jeude en Moeke Niemeijer komen aan bod door middel van voorgedragen citaten uit het boek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nico Rost (Groningen 1896 – Amsterdam 1967) werd geboren aan de Herestraat en groeide op aan de deftige Ubbo Emmiussingel. Na een niet afgemaakte opleiding aan het Praedinius Gymnasium liep de jonge Nico Rost weg van huis om schrijver te worden. In de jaren 1923-1933 woonde hij in Berlijn waar hij als vertaler, onder andere van Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz en als correspondent van De Telegraaf en De Groene Amsterdammer werkte.
Hij werd in 1942 door de Duitsers gearresteerd en kwam uiteindelijk in Dachau terecht. Na de oorlog leefde hij van zijn pen.

De Vrienden van m’n vader
In 1955 publiceerde Nico Rost het nog steeds veelgelezen boekje De vrienden van m’n vader: een levendig portret van de Joden die in Groningen in en rond de Folkingestraat leefden. Het boek vertelt over het dagelijks leven, de welvaart, de armoede en de bijzondere figuren in de Groningse jodenbuurt.

Na 1955 heeft Rost weinig meer gepubliceerd. Hij ontving in 1958 de Marianne Philips-prijs en vijfhonderd gulden voor zijn gehele oeuvre. De aan hem toegekende Culturele prijs van de provincie Groningen (1966) kon Rost, die tijdens zijn leven verder niet met prijzen werd overladen, niet meer in ontvangst nemen. Dat te zijner ere in juni 1966 in Israël een boom werd geplant kan ook als een erkenning van Rosts leven en werk worden gezien.

Citaten
De wandelingen op 2e kerstdag geschieden geheel aan de hand van de meest interessante citaten uit De Vrienden van m’n vader, door de rondleider voorgedragen op de betreffende plekken in en rond de Folkingestraat. Enkele fragmenten van citaten:

“Dag-in-dag-uit maakte m’n vader, op weg naar z’n kantoor een omweg door de straten zijner joodse vrienden en vaak heb ik hem vergezeld.”

Over de Nieuwstad: “Op de Nieuwstad heerste een gestage en bittere ellende.”

Over Moeke Niemeijer die in haar winkel niet alleen sigaren verkocht: “Wanneer des nachts de hele straat in een diepe dorpsrust was gehuld, brandde voor haar raam licht en stond vaak nog een vrouw, fluisterend-lokkend in de open deur.”

En over de schilder Jozef Iraels die De vader van Nico Rost regelmatig de synagoge uit zag komen: “Een kleine krom-gebogen oude man (...) met een flambard op."