uitgaan

27 jul 2017, 09:09

Historische dagen op Landgoed Verhildersum in Leens

Historische dagen op Landgoed Verhildersum in Leens

Groene weiden, blauwe luchten, witte wolken, kabbelend water. Op Landgoed Verhildersum lijkt de zomer en de rust soms net wat nadrukkelijker aanwezig dan elders. Behalve tijdens de Historische Dagen, die op 12 en 13 augustus worden gehouden. Dan ronkt, puft, pruttelt en bruist het op de landerijen tussen de borg en de museumboerderij. Oude tractoren en oude stationaire motoren vertegenwoordigen deze dagen de mechanisatie in de landbouw en industrie uit de jaren 20 tot 60 van de vorige eeuw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Bij velen wekken de machines nostalgische gevoelens op. Vooral diegenen die er nog mee gewerkt hebben, kunnen er niet genoeg van krijgen. Het geluid, de geuren, de verhalen, ze blijven iets magisch houden. De eigenaars van al dit fraais, meestal leden van de Oude Trekker en Motoren Vereniging, willen de bezoekers graag vertellen over hun hobby. Ervaring uitwisselen met ouderen en de jeugd laten zien hoe het vroeger toeging.

 

Actie

Op zaterdag 12 augustus is er volop actie op het veld. Dan staan de oude tractoren in de schijnwerper. Zo veel mogelijk voorzien van een werktuig, zoals een maaibalk, ploeg of cultivator. De tractoren staan niet alleen opgesteld om te bewonderen, maar komen ook in actie. Tijdens het defilé kunnen bezoekers ze van alle kanten goed bekijken, terwijl een deskundige spreker uitleg en commentaar geeft.

 

Ook zullen tractoren ingezet worden bij oogstwerkzaamheden als grasmaaien en gras keren.

De stationaire motoren zijn het hele weekend aanwezig. Ze werden vroeger ingezet om allerlei dingen aan te drijven, zoals een waterpomp of koolzaadoliemolen.

 

Dorsen

Beide dagen is een grote en een kleine dorsmachine aanwezig. Sommige ouderen herinneren zich nog de hectiek van vroeger, als de dorsmachine kwam. Iedereen werd gemobiliseerd om mee te helpen. Met man en macht werd er gewerkt. Een indrukwekkend gezicht, zo’n grote machine, die met veel lawaai, gepuf en gepruttel het graan uit de halmen dorst en het koren van het kaf scheidt. Dan wordt het stro in grote pakken geperst. De mannen moeten hard en snel werken om steeds op tijd op de juiste plaats te zijn.

 

Vroeger waren de zakken graan en de stropakken erg zwaar, soms wel tot 50 kg of meer. Dat is ondertussen wat aangepast, maar nog steeds is het zwaar en stoffig werk. Gelukkig kunnen de huidige boeren gebruik maken van moderne combines en gaat het werk bijna automatisch. Vóór de introductie van al deze machines was de oogst voornamelijk handwerk. Het graan werd met de hand gezicht en gebonden, waarna de schoven tegen elkaar in hokken werd gezet om te drogen.

 

Als het goed droog was werd de oogst van het land naar de boerderij vervoerd om daar met de hand gedorst te worden met behulp van vlegels. Een aantal vlegelaars die met hun vlegel om de beurt in ritme met hun vlegels het graan uit de halmen slaan, demonstreren hun kunnen. Een bijzonder gezicht.

 

Bezoekers mogen het zelf ook uitproberen tijdens de historische dagen; er zijn zelfs speciale kleine vlegels voor kinderen.

 

Naast deze onderdelen van de Historische Dagen op 12 en 13 augustus, zijn er een nostalgische kermis, oude ambachten, paarden en tractoren, historische kostuums, demonstraties, muziek, kinderspelen, regionale lekkernijen, prachtige exposities en nog veel meer.

 

Kijk voor meer informatie op www.verhildersum.nl