uitgaan

09 okt 2017, 09:09

Het Groninger Landschap organiseert herfstwandeling door Koningslaagte.

Het Groninger Landschap organiseert herfstwandeling door Koningslaagte.

Het Groninger Landschap organiseert op 22 oktober een wandeltocht door het natuurgebied Koningslaagte, aan de noordkant van de stad. Gidsen vertellen tijdens de tocht over het ontstaan en de toekomst van dit uniek stukje cultuurhistorie en weidevogelgebied in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De structuur van het landschap is grotendeels intact. Het Reitdiepgebied werd gespaard voor ingrijpende ruilverkaveling, waardoor kronkelende wegen en waterlopen het beeld bepalen. De strijd van de mens tegen het water is af te lezen in het landschap met z’n talloze wierdedorpen, dijken, sluizen en kolken. Het Reitdiepgebied is het oudste cultuurgebied van Nederland.

De twaalf kilometer lange wandeling gaat vanaf het bezoekerscentrum Reitdiep aan de Wolddlijk in Noorderhogebrug richting Harssensbosch, waar een bezoek wordt gebracht aan  het gerestaureerde ‘keuterijtje’. Vervolgens wandelen we langs de molen in de Koningslaagte terug naar het bezoekerscentrum.

Voor meer informatie en om je aan te melden voor de gratis herfstwandeltocht, ga naar  www.groningerlandschap.nl

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0