Sport

OLYMPISCH DORP GROOT SUCCES<br><i>THE OLYMPIC TOWN IS A BIG SUCCESS</i>

In de Expo van de Martinihal is het Olympisch Dorp te vinden. De organisatie hiervan is in handen van Rieks Huisinga en zijn zoon Dennis, organisatoren van onder meer de Jaarbeurs Groningen. In de aanloop naar de Spelen hebben zij een aantal organisatorische taken op zich genomen.
English text on next page


Leestijd: 2 minuten

Rieks Huisinga is erg tevreden over de gang van zaken in het Olympisch Dorp. “Onze taak bestond vooral uit het opzetten van het Olympisch Dorp en het verzorgen van het entertainment tijdens de Spelen in het Dorp. Het Stafbureau heeft ons een lijst toegestuurd met potentiële standhouders en wij hebben ze gebeld en de afspraken met hun gemaakt. De voorbereidingen hebben veel tijd in beslag genomen; we waren vaak dag en nacht bezig. Uiteindelijk is iedereen uitermate tevreden over het resultaat, dus dan vergeet je alle drukke momenten weer”, aldus Rieks Huisinga.Het entertainmentprogramma tijdens de Spelen in het Olympisch Dorp hebben Rieks en Dennis ook in elkaar gezet. Een gevarieerd programma met muziek, dans en sport. De meeste deelnemers aan het programma hadden zichzelf aangemeld, maar ze moesten ook zelf nog een aantal artiesten regelen. Rieks en Dennis hebben samen veel plezier gehad de afgelopen maanden. “Vanaf het moment dat de Spelen begonnen te draaien zagen we steeds meer stralende en lachende gezichten. “Dat vergoedt alles”, zijn de laatste woorden van ‘Pa’ Huisinga.The Olympic Town is located at the Expo of the Olympic Town. Rieks Huisinga and his son Dennis are in charge of its organization, they are also in charge of organizing the Jaarbeurs Groningen. Rieks Huisinga is very satisfied with the way things are going at the Olympic Town. “Our job included setting up the Olympic Town and arranging the entertainment during the games at the Town. They gave us a list of potential stands and we called to arrange it. The preparations were very time consuming , we were kept busy day and night. Everyone seems to be very pleased with the results, this makes you forget the tough times”, said Rieks Huisinga.
Rieks and Dennis were also in charge of arranging the entertainment program in the Olympic Town during the Games. This included a variation of music, dance and sport. Most of the participants volunteered themselves, but some of the artists had to be arranged.
Rieks and Dennis have really enjoyed themselves the past few months. “ From the moment the Games began we have been seeing more and more shining, smiling faces. That makes it all worth while”. Were ‘Pa’ Husinga’s last words.