nieuws

31 jul 2008, 14:02

ZWEMVERBOD VOOR RECREATIEPLAS KARDINGE

Vanaf vandaag geldt voor de recreatieplas Kardinge in Groningen een zwemverbod vanwege een drijflaag. Drijflagen vormen een risico, omdat blauwalg hierin sterk geconcentreerd is. Dit heeft onderzoek van het waterschap Noorderzijlvest uitgewezen. De provincie Groningen heeft borden geplaatst om recreanten attent te maken op het zwemverbod.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Blauwalgen produceren stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier (honden). Inslikken van water kan leiden tot gezondheidsklachten. Klachten die optreden wanneer men in aanraking komt met blauwalg zijn nogal uiteenlopend zoals huidirritatie, hoofdpijn, koorts, oorpijn en maag- en darmklachten.

Zodra de blauwalgen verdwenen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van veranderde weersomstandigheden zoals temperatuursdaling, regen en wind, verwijdert de Provincie de verbodsborden bij de zwemplassen.

Informatie over mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van de GGD Groningen, www.ggdgroningen.nl onder Gezondheid, Milieu en Gezondheid, zwemkwaliteit. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Informatie Centrum Gezondheid van de GGD , telefoonnummer 050-3674177 (werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur).

Meer informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op:
www.provinciegroningen.nl; www.ggdgroningen.nl; www.noorderzijlvest.nl