nieuws

16 jul 2015, 16:04

Zwemmen mag weer in Hoornse Plas. Dit zijn de maatregelen die werden genomen:

Zwemmen mag weer in  Hoornse  Plas. Dit  zijn  de maatregelen die werden genomen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de Hoornseplas in Groningen kan weer veilig worden gezwommen; het negatieve zwemadvies vanwege zwemmersjeuk is opgeheven. Het Meerschap Paterswolde heeft de afgelopen week de volgende maatregelen genomen om het water te reinigen:

Zo zijn waterslakken die besmet waren met de worm die zwemmersjeuk veroorzaakt, uit het water gehaald en zijn ook de waterplanten gemaaid.


Controle zwemlocaties


De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die  gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.


Hygiëne en veiligheid


De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Op onze website (www.provinciegroningen.nl/zwemwater) is meer informatie te vinden over de zwemplassen. U kunt ook terecht op www.zwemwater.nl of NOS Teletekst, pagina 725.