nieuws

23 jan 2001, 00:12

‘Zweeftrein levert schatkist maar liefst 345 miljoen op’

De aanleg van een magneetzweeftrein tussen Schiphol en Groningen levert 345 miljoen op. Tot die conclusie komen de Groningse economen P. Elhorst en J. Oosterhaven in hun kosten-baten analyse. Hun bevinding staat haaks op een eerder onderzoek van Nederlands Economisch Instituut (NEI), waaruit bleek dat een zweeftrein juist 7,5 miljard verlies oplevert

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse onderzoekers menen dat de opbrengst van de zweeftrein veel hoger uitpakt dan het NEI becijferde. Ze gaan ervan uit dat ook laag en middelbaar geschoolde werklozen in het Westen een baan kunnen vinden, waar het NEI ervan uitging dat dit alleen voor hooggeschoolden geldt. De zweeftrein levert volgens Elhorst en Oosterhaven in totaal 3200 tot 3700 extra banen op.
Ook schatten Oosterhaven en Elhorst de baten door de toenemende internationale bedrijvigheid hoger in. Verder menen zij dat de zweeftrein een positiever effect heeft op de woningmarkt en de files dan het NEI berekende. De berekeningen van de Groningers hebben betrekking op de duurste variant van de zweeftrein, die zes keer per uur rijdt.
De onderzoekers konden naar eigen zeggen een betere studie verrichten omdat ze gebruik maakten van betere economische modellen die voor een deel aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn ontwikkeld. Alle andere varianten voor een hogesnelheidsverbinding, zoals de opwaardering van de toekomstige Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle, werden door hun negatief beoordeeld.
Het NEI en de Groningse economen zijn het wel eens over de berekening van de kosten. Die bedragen in beide onderzoeken bijna elf miljard gulden. Gezien deze hoge kosten blijft de aanleg van een magneetzweeftrein een riskante onderneming. “Er is sprake van grote onzekerheid. Er hoeft maar iets tegen te zitten of het positieve saldo slaat om”, zegt Elhorst. “De keuze voor het kabinet wordt er niet gemakkelijker op.” Het NEI wilde niet reageren omdat het bureau het onderzoek nog niet heeft ingezien.