nieuws

08 nov 2011, 09:09

Zwaard van Groningen uitgereikt door wethouder Frank de Vries

Wethouder Frank de Vries reikt op dinsdag (vandaag) een replica van het Zwaard van Groningen uit aan de winnares van de fotowedstrijd die is gehouden tijdens de archeologie-expositie ‘Schat zoekt vinder’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze reizende tentoonstelling was het afgelopen voorjaar en zomer te zien op verschillende braderiën en tijdens het Noorderzon-festival. Bezoekers konden ter plekke op de foto met een replica van het Zwaard van Groningen. Uit die foto’s is op 4 oktober de foto van mevrouw Jeannete Wiersum als winnende foto geloot.


Het Zwaard van Groningen dat Frank de Vries zal uitreiken is een handgesmede, exacte replica van een 13e-eeuws zwaard, gemaakt door Sebastiaan Pelsmaeker (ARRE), archeoloog en smid. Het origineel is in 1998 gevonden direct voor het steenhuis Oude Boteringestraat 50. Het zwaard moet eigendom van een welgestelde Groninger ridder zijn geweest en is rond 1300 moedwillig vernietigd en begraven. De reden daarvoor is onbekend, maar de verhalen in de boeken 'Schatten uit de Schaduw' (Tilia Scriptum, 2011) en 'Het Gebroken Zwaard' (Noordboek, 2009) geven een indruk hoe het wel eens geweest zou kunnen zijn.


Achtergrondinformatie
Schat zoekt Vinder is een samenwerkingsproject van het Groninger Forum, het Groninger Museum, de Bibliotheek, de dienst Ruimtelijke Ordening & Economische Zaken van de Gemeente en Lindeboom Concepten te Groningen. De tentoonstelling heeft nu een vervolg in presentaties op diverse Groninger scholen, waarin het bijbehorende verhalenboek 'Schatten uit de Schaduw' een belangrijke rol speelt.