nieuws

13 mrt 2008, 20:08

Zuidhorn kindvriendelijkste gemeente Groningen

De gemeente Zuidhorn scoort 410 punten in het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Daarmee is Zuidhorn de kindvriendelijkste gemeente van de provincie Groningen. Eveneens is Zuidhorn, op de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland na, de kindvriendelijkste gemeente van Noord-Nederland. Bovendien scoort Zuidhorn ook heel hoog op de nationale ranglijst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht de kindvriendelijkheid van alle Nederlandse gemeenten in 2006. Het instituut onderzocht dit aan de hand van 12 indicatoren. De 5 indicatoren waarop Zuidhorn onder andere goed presteert zijn: jeugdcriminaliteit, achterstandswijken, schoolverzuim, achterstandsleerlingen en speelruimte.

Bij de indicator Jeugdcriminaliteit wordt gekeken naar het percentage van 12 t/m 21-jarigen dat vanwege een gepleegd delict voor de rechter moest verschijnen, afgezet tegen het totaal aantal jongeren van die leeftijd.
Achterstandswijken slaat op het percentage 0 t/m 17 jarigen dat in een achterstandswijk woont. Een achterstandswijk is een gebied met een lage sociale status op basis van inkomen, werkloosheid en opleidingsniveau van de bewoners. De gebieden met de laagste status worden achterstandswijken genoemd.

Bij schoolverzuim wordt gekeken naar het percentage leerlingen van 5 t/m 17 jaar dat relatief verzuimt afgezet tegen het totale aantal leerplichtige leerlingen.
Achterstandsleerlingen is het percentage leerlingen in het basisonderwijs (4 t/m 12 jarigen) met een leerling-gewicht groter dan 0. Kinderen met ouders met een laag opleidingsniveau krijgen een gewicht van 0,3, kinderen van ouder met een zeer laag opleidingsniveau een 1,2.
Bij speelruimte gaat het om het aantal 0 t/m 17 jarigen per hectare speelruimte, zoals speeltuinen, parken en sportterreinen. Bossen weilanden en duinen worden niet meegeteld.

De score van de gemeente Zuidhorn en de overige gemeenten is te zien op www.kinderenintel.nl.
Bron: Dagblad Trouw, De Verdieping, donderdag 13 maart 2008