nieuws

17 jun 2002, 00:12

Zuiderzeelijn gaat Groningen 250 miljoen euro kosten

De aanleg van de Zuiderzeelijn gaat de provincie Groningen 250 miljoen euro kosten. Dat betekent dat de provincie Groningen van de noordelijke provincies de hoogste bijdrage levert. Tot nu toe was alleen de totale bijdrage van het hele noorden bekend, maar niet de bijdrage van de verschillende provincies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat Groningen 250 miljoen euro moet bijdragen, blijkt uit schriftelijke vragen van D66 in Provinciale Staten. D66 wil van Gedeputeerde Staten van Groningen van Groningen weten waarom er over de Zuiderzeelijn (ZZL) al voor 1 juli een besluit moet worden genomen. Alle stukken waarmee de Statenleden hun beslissing moeten nemen zijn pas deze week allemaal bij de fracties binnengekomen. "We nemen een beslissing over een investering van 250 miljoen euro. Twee weken discussie over de grootste Statenbeslissing aller tijden vinden we te kort", zegt D66-fractievoorzitter Lia de Ridder. D66 vindt dat het debat over zo'n ingrijpende discussie omvattend en in alle openheid gevoerd moet worden.
De D66-Statenfractie heeft daarom GS een tiental schriftelijke vragen gesteld. Naast een vraag naar de reden van genoemde deadline van het Statenbesluit wil D66 dat GS over het Zuiderzeelijn-besluit ook commissievergadering belegt. "Nu is er slechts ruimte voor discussie in een extra Statenvergadering op 26 juni", constateert De Ridder. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is voor inspraak van niet-Statenleden. Deze inspraak in wel mogelijk in een commissievergadering. Om een publiek debat op de valreep nog een kans te geven organiseert D66 zelf samen met Groen Links en Stichting Waag op 20 juni een breed debat over de MZB. Als het aan D66 ligt maken daar liefst zo veel mogelijk burgers uit de noordelijke provincies hun opvattingen over de MZB en eventuele alternatieve plannen kenbaar.