nieuws

03 nov 2011, 21:09

Zorgen om grootschalige ‘uitverkoop’ huurwoningen door Groningse corporatie

De Groningse corporatie Nijestee ziet zich gedwongen bijna tweeduizend woningen te koop aan te bieden aan haar huurders. De fractie van de SP in de gemeenteraad van Groningen maakt zich daar zorgen om en heeft B en W er vragen over gesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dinsdag 1 november 2011 verscheen in het Dagblad van het Noorden onder de kop ‘Nijestee houdt uitverkoop’ een artikel over de voorgenomen verkoop van sociale huurwoningen door Nijestee. Nijestee zal, zo wordt in het artikel gesteld, 1.800 woningen aan de huurders aanbieden om zo komend jaar 112 te verkopen en het jaar daarop 130.

De SP is geen voorstander van de grootschalige verkoop van sociale huurwoningen omdat de voorraad sociale huurwoningen aantast. Toch kan de SP begrip opbrengen voor de positie waarin Nijestee zich bevindt door het kabinetsbeleid, aldus een persverklaring.

' Fikse bezuinigingen komen op de corporaties af. Daardoor wordt het hen steeds moeilijker gemaakt hun belangrijke taak, het betaalbaar huisvesten van mensen met een laag inkomen, uit te voeren.''

Wat de SP, aldus de verklaring, vooral zorgen baart is dat de kans bestaat dat vooral de populaire woningen uit de sociale woningvoorraad zullen verdwijnen. Vooral wanneer het gaat om sociale gezinswoningen is dat een groot probleem. Wanneer Nijestee 1.800 woningen in de aanbieding doet zullen vooral de gewilde en meer schaarse woningen voor daadwerkelijke verkoop in aanmerking komen en dus niet meer beschikbaar zijn voor de doelgroep. Het betreft dan bijvoorbeeld de sociale gezinswoningen waarvoor een lange wachtlijst bestaat.