nieuws

30 sep 2015, 11:11

Zorgen om lot prostituees in Groningen; Stadspartij stelt vragen

Zorgen om lot prostituees in Groningen; Stadspartij stelt vragen

De Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen trekt zich het lot aan van prostituees in Groningen. Deze partij vindt het heel goed dat prostitutie in het A-Kwartier wordt verboden, maar vindt ook dat de vrouwen die er achter de ramen werkten, nu niet aan hun lot mogen worden overgelaten. De partij vreest dat die vrouwen straks in de tippelzone gaan werken. Ook moeten er maatregelen komen om het lot van vrouwen werkzaam op de tippelzone te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stadspartij vindt het een goede zaak dat het A-kwartier vanaf 1 januari 2016 prostitutievrij zal zijn. Tegelijkertijd maakt raadslid Marjet Woldhuis zich zorgen over het lot van de vrouwen die werkzaam waren in het A-kwartier. Deze vrouwen zullen ergens naar toe moeten gaan en Woldhuis is van mening dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het lot van deze vrouwen. Het zou een goede zaak zijn als we deze vrouwen, net als de buurt waar ze werkzaam waren, een betere toekomst kunnen aanbieden.

 

Daarom vraagt de Stadspartij, middels schriftelijke vragen, of het college van B&W zich hiervoor wil inspannen.

 

De vrees bestaat dat een deel van deze vrouwen hun werkterrein verplaatsen naar de tippelzone in de Bornholmstraat. Dat zou kunnen betekenen dat de werkomstandigheden van deze vrouwen zullen gaan verslechteren. 

 

 Daar waar raamprostitutie vaak regels hebben betreffende hygiëne en condoomgebruik, geldt dit veel minder voor straatprostituees, die bovendien ook in veel gevallen intraveneus drugs gebruiken. Straatprostituees lopen ook vaker ook op beroving, SOA's en verkrachting, aldus Marjet Woldhuis. .

 

De Stadspartij vraagt ook aan het college de omstandigheden voor de dames in de tippelzone goed in de gaten te houden en zo nodig maatregelen te nemen.

 

Tippelzone

 

Sinds 1998 is er weinig veranderd aan het beleid in de tippelzone. Daarom vindt de Stadspartij het tijd worden, los van bovenstaande problematiek, dat er iets gaat verbeteren aan de werkomstandigheden van deze dames. "We vragen het college of er middelen beschikbaar zijn voor bijvoorbeeld een nieuwe 'huiskamer.  De antwoorden van het college kunnen meegenomen in de discussie over het prostitutiebeleid die in december in de raad zal gaan plaats vinden. Om nu al iets te doen dienen we tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 september een motie in om de Dug- outs op de tippelzone te voorzien van warmtelampen. Dat zou een mooi gebaar zijn om de schrijnende omstandigheden waar de dames hun werk in moeten verrichten iets te verbeteren!"

(Foto: archief, rtvutrecht)