nieuws

25 sep 2012, 17:05

Zorg om bezuinigingen schoolstichting Marenland rond Loppersum

Ouders maken zich zorgen over de bezuinigingen op leerkrachten bij schoolstichting Marenland. Daarover heeft de werkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost (KSLO) maandagavond de gemeenteraad en het college van B&W van Loppersum ingelicht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Marenland heeft met ingang van dit schooljaar per school tussen de tien en twintig procent gesneden in de formatieplaatsen”, aldus een woordvoerster van de werkgroep met ouders van de vier dorpsscholen in Zeerijp, ’t Zandt, Oosterwijtwerd en Westeremden. “Deze bezuiniging komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Dat baart grote zorgen. Het lijkt erop dat kleine scholen wel erg zwaar getroffen worden. Ook is onduidelijk of de kleinescholentoeslag wel echt naar de kleine scholen gaat.”

Verbaasd


Voor de zomer had de medezeggenschapsraad van de Abt Emo School in Westeremden al een brandbrief over de gevolgen van de bezuinigingen naar de gemeenteraad gestuurd. Die werd gevolgd door een brief van de ouderwerkgroep KSLO waarin eveneens grote zorgen over de bezuinigingen op juffen en meesters op de Marenland-scholen werden geuit. De ouders kregen steun van Petra Blink van de fractie van Loppersum Vooruit. Zij zei het vreemd te vinden dat er fors wordt bezuinigd terwijl de leerlingenaantallen niet zijn teruggegaan. De onderwijswoordvoerster verbaasde zich ook over de timing van de bezuinigingen. “Het lijkt mij niet handig om op dit moment te snijden in fte’s.”

Mediation


De ouderwerkgroep Kleine Scholen Loppersum Oost strijdt voor behoud van de dorpsscholen in Loppersum Oost. Stichting Marenland, die 27 openbare basisscholen in Noordoost-Groningen bestuurt, wil kleine scholen sluiten. Daarvoor in de plaats moeten kindvoorzieningen komen waar kinderen uit meerdere dorpen naartoe moeten reizen. Eind vorig jaar zegde de werkgroep het vertrouwen in Marenland op. Maar na mediation praten de ouders en het schoolbestuur weer met elkaar.

Inspraak


“Er is wederzijds begrip ontstaan voor elkaars standpunten”, aldus de woordvoerder van de scholenwerkgroep. “Er is bij Marenland wel degelijk ruimte voor maatwerk en inspraak. De in ijzer gehouwen ideeën waardoor wij als ouders bijna anderhalf jaar geleden opgeschrikt werden, blijken niet zo rigide.”

Betaalbaar


De werkgroep heeft met Scenario V een plan gemaakt voor betaalbaar en goed onderwijs met behoud van de dorpsscholen. De ouders zijn met Marenland en de gemeente Loppersum overeen gekomen een werkbezoek te brengen aan scholen die al zo werken. Ook een bezoek aan brede scholen staat op het programma.

Leefbaarheid


Voor de werkgroep is leefbaarheid van het Groninger platteland een belangrijke factor om te vechten voor de dorpsscholen, maakte de KSLO-woordvoerster duidelijk. “Scholen zijn de motor voor de leefbaarheid in de dorpen. Ze helpen voor het behouden van een gebalanceerde leeftijdsopbouw. Zonder scholen verarmen de dorpen, ze vergrijzen en verpauperen. Scholen in de dorpen helpen nieuwe noorderlingen zich te vestigen in dit unieke landelijke gebied. Daarnaast brengt het centraliseren van scholen extra kosten die de gemeente en de gemeenschap moeten opbrengen zoals vervoerskosten of de aanleg van veilige fietsroutes.”