nieuws

10 mrt 2019, 10:10

Zó komt de Nieuwe Markt in Groningen er uit te zien

Zó komt de Nieuwe Markt in Groningen er uit te zien

En zó komt de Nieuw Markt in Groningen er uit te zien (illustratie boven) De voorbereidingen voor de aanleg van de Nieuwe Markt zijn afgerond. De Nieuwe Markt is het nieuwe plein achter de oostwand van de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plein komt tussen de achterkant van de sociëteit van Vindicat, het WestCord hotel en Merckt aan de ene kant en het Groninger Forum aan de andere kant.

 

Onder de Nieuwe Markt komt een ondergrondse fietsenstalling. De uitvoering van het werk aan de Nieuwe Markt begint naar verwachting half maart aan de kant van het Feithhuis.

 

De aannemer werkt van west naar oost (van de kant van de Grote Markt naar de Schoolstraat).

 

(Illustratie: Gemeente Groningen)