nieuws

19 jun 2013, 11:11

Zijn draconische bezuinigingen in Groningen nog wel haalbaar met de kaasschaaf?

 Zijn draconische bezuinigingen in Groningen nog wel haalbaar met de kaasschaaf?

Bezuinigingen van het Rijk, maar vooral enorme tegenvallers doordat er geen bedrijfsterreinen kunnen worden verkocht: dat zijn de voornaamste oorzaken dat de gemeente Groningen zeer ingrijpend moet bezuinigen. Wethouder Ton Schroor (D66) van financien heeft voorgesteld om iedereen gelijkmatig te laten bloeden en tien procent op de begrotingen van tal van organisaties te bezuinigen. Vanmiddag is het woord aan de politieke partijen, tijdens het belangrijke voorjaarsdebat. De vraag is dan: is de kaasschafmethode verstandig of zijn pijnlijker keuzers op termijn beter?

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeenteraad van Groningen voert vandaag namelijk het jaarlijkse voorjaarsdebat. Alle fractievoorzitters zullen hun visie geven op de huidige financiële positie van de gemeente en het komende begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders betrekt de reacties bij het opstellen van de gemeentebegroting voor 2014, die in november ter vaststelling wordt aangeboden.

 

Zorgelijke financiën

De boodschap in de voorjaarsbrief van het college van B&W is glashelder; de financiële vooruitzichten van de stad zijn zorgelijk. Toekomstige tekorten worden geschat op tientallen miljoenen. Het is niet alleen de economische crisis die de gemeente –als grondeigenaar van woon- en bedrijventerreinen- parten speelt. Ook de bezuinigingen die het Rijk oplegt zetten de begroting onder druk. Daarnaast moeten er miljoenen gevonden worden wanneer gekozen wordt om het weerstandsvermogen (het reservebudget waarmee tegenvallers opgevangen worden) te verhogen.


 Keuzes

Om de begroting voor 2014 in november sluitend te krijgen moeten er pijnlijke keuzes gemaakt worden, die in de hele stad merkbaar zullen zijn. Vorige week sprak de commissie Financiën en Veiligheid voorbereidend over de voorjaarsbrief. Er worden veel moties verwacht bij de raadsvergadering komende woensdag.


Een dag eerder konden burgers hun mening geven bij een speciale hoorzitting. Hier werd een oproep aan de gemeente gedaan om vooral keuzes te maken, in plaats van te ‘kaasschaven’.


De vergadering is openbaar en start om 15.00 uur (afwijkende begintijd) in het stadhuis. De vergadering is live te volgen via:

www.groningen.nl/gemeenteraad.