nieuws

25 jan 2012, 21:09

Zernikelaan Groningen krijgt verkeersdrempels

De gemeente Groningen plaatst deze week verkeersdrempels vlak voor de bussluizen op de Zernikelaan. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid op het kruispunt van deze laan met Blauwborgje en Nijenborgh. Er komt ook belijning bij de fietsoversteek zodra de weersomstandigheden het toelaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder Karin Dekker komt hiermee haar toezegging na om met extra maatregelen de verkeersveiligheid op Zernike op korte termijn te verbeteren. Zij deed deze toezegging in november vorig jaar tijdens een bijeenkomst met de gebruikers van het Zernike-complex (RUG en Hanzehogeschool) en raadsleden. Naast de infrastructurele maatregelen heeft Qbuzz buschauffeurs gevraagd om standaard hun snelheid op Zernike aan te passen.

In de bijeenkomst van november zijn naast deze korte termijn-ingrepen ook maatregelen voor de middellange termijn voorgesteld. Bijvoorbeeld het vergroten van de opstelruimte voor fietsers, het aanpakken van gedrag van verkeersdeelnemers en het verplaatsen van een bushalte richting het kruispunt Zernikelaan-Blauwborgje om de snelheid van het busverkeer op deze kruising verder te beperken. Ook wordt gedacht aan gescheiden rijrichtingen voor ingaand en uitgaand verkeer en het autoluw maken van de campus, door bijvoorbeeld busverkeer via Blauwborgje te laten rijden en niet meer via de Zernikelaan.
Deze middellange termijn maatregelen gaat de gemeente nader onderzoeken. De uitkomsten zullen deel uitmaken van een oververkoepelend verkeersplan voor het Zernike-complex.