nieuws

11 mrt 2012, 22:10

Zeldzame vleermuis aangetroffen in toren Der Aa-kerk

Franjestaart: dat is de naam van een zeer zeldzame vleermuissoort die is aangetroffen in de Der Aa Kerk in Groningen. Leden van de Vleermuiswerkgroep Groningen troffen onlangs in de toren van de Der Aa-kerk een overwinterende franjestaart aan. Het was pas de derde waarneming van deze zeldzame vleermuissoort in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds begin jaren negentig van de van de vorige eeuw tellen leden van de Vleermuiswerkgroep Groningen in een aantal objecten jaarlijks de aantallen overwinterende vleermuizen. De tellingen maken deel uit van het landelijke meetnet Vleermuizen in Winterverblijven. Met dit meetnet kan van een aantal soorten vleermuizen worden bepaald of deze in aantal toe- of juist afnemen.

Het meetnet wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging.
Eén van de objecten die jaarlijks worden onderzocht is de toren van de Der Aa-kerk. Hier worden iedere winter tussen de 50 en 100 gewone dwergvleermuizen, enkele watervleermuizen en af en toe een laatvlieger geteld.


Groot was de verrassing toen tijdens de telling van dit jaar een overwinterende franjestaart werd ontdekt. Het is pas de derde keer dat deze bijzondere soort in de provincie is waargenomen. Eerdere waarnemingen betreffen een vondst in de stad in 1988 en twee overwinterende exemplaren in een gebouwtje op het Rabenhaupt-terrein in januari 2010.


De franjestaart is een weinig voorkomende vleermuissoort die in Nederland met name voorkomt in kleinschalige, bosrijke landschappen in oostelijk Nederland. In westelijk en noordelijk Nederland is de soort erg zeldzaam. Na een dieptepunt in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw nemen de aantallen franjestaarten in Nederland de laatste jaren sterk toe. De soort duikt daarbij op steeds meer nieuwe plekken op, waaronder nu dus langzamerhand ook steeds vaker in Groningen.