nieuws

24 aug 2008, 21:09

Zeldzame broedvogels in Groningse Westerkwartier

Onderzoek naar broedvogels in de terreinen van het Groninger Landschap heeft in 2008 een aantal bijzondere en zeldzame broedvogels opgeleverd. Op het landgoed Coendersborch hebben twee paar ijsvogels gezamenlijk 15 jongen grootgebracht. Ook de groene specht was erg succesvol

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

met geslaagde broedgevallen op Landgoed Coendersborch en bij het Steenhuis in Niebert. Bij het Steenhuis werd evenals in 2007 en 2006 een broedgeval vastgesteld van de kramsvogel. Van deze soort wordt de landelijke populatie geschat op 30-60 broedpaar waarvan het merendeel in Limburg broedt. Het jaarlijks broeden bij Niebert is dus zeer uitzonderlijk en mede te danken aan de goed ontwikkelde houtsingels waar de kramsvogel voldoende voedsel en broedgelegenheid kan vinden.

De noordoevers van het Leekstermeer waren ook weer erg rijk aan broedvogelsoorten. Er werden bijna 500 broedende vogels geteld verdeeld over 67 verschillende soorten waaronder 15 die voorkomen op de Rode lijst van de Nederlandse broedvogels. De soorten op deze lijst zijn zeldzaam of sterk bedreigd. Het Groninger Landschap is blij dat een aantal van deze zeldzame en bedreigde vogelsoorten in haar gebied voorkomen.