nieuws

05 jan 2001, 00:12

Zeewater neemt Polder Breebaart weer over

Met de ingebruikneming donderdagmiddag van een zogeheten duiker in de zeedijk bij de Polder Breebaart is het voortaan mogelijk, dat zeewater uit de Dollard weer deze polder instroomt. ,,Met het terugbrengen van de dynamiek van eb en vloed ontstaat een belangrijk natuurgebied met brakwater’’, aldus de Stichting het Groninger Landschap.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Stichting is een van de opdrachtgevers voor het project. De duiker, een bouwwerk van twee meter breed en twee meter hoog, maakt onderdeel uit van een grootschalig plan om een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water te scheppen. Een automatisch systeem van schuiven zorgt dat er niet te veel water in en uit kan stromen. Binnen de polder wordt het verschil tussen eb en vloed ongeveer zestig centimeter. In de Dollard is dat drie meter.
Vorig jaar is in de Polder Breevaart reeds een wadgeul hersteld. Het gebied zal naar verwachting vogels aantrekken. Stichting het Groninger Landschap gaat het gebied binnenkort tevens ontwikkelen voor recreatie. Er komt ondermeer een vogelkijkhut, een uitkijkpunt en een bezoekerscentrum. In een later stadium wordt een voorziening aangebracht, waardoor het mogelijk moet worden dat vissen van het zoute water van de Dollard naar het zoete water in de polders kunnen zwemmen.