nieuws

26 jun 2013, 09:09

Zeer droevige dagen voor Dagblad van het Noorden-medewerkers

Het wordt morgen een zwarte dag voor het Dagblad van het Noorden. Dan zullen tientallen medewerkers- van alle afdelingen - te horen krijgen dat ze worden ontslagen. Er is amper tot geen geld voor een sociaal plan. De ontslagen maken onderdeel van een bezuinigingsplan van de NDC Mediagroep, waartoe behalve het Dagblad van het Noorden, ook de huis-aan-huisbladen, de opmaakafdelingen, en de Leeuwarder Courant behoren. In totaal zouden er zo’n 200 banen verdwijnen in Groningen en Leeuwarden. Het concern is door een combinatie van factoren in de problemen geraakt. Vooral een mislukte overname van het boekenconcern NDC VBK  in 2007 is een belangrijke oorzaak. Daarnaast spelen dan nog factoren als de recessie, ontlezing en de concurrentie met internet een rol.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Verzwakking van het Dagblad van het Noorden heeft als neven-effect dat er hier in Groningen nog amper een groot particulier, zelfstandig bedrijf is dat voldoende gewicht in de schaal legt, en met voldoende redacteuren om raads- en statenvergaderingen te volgen. Dus ook voor de regionale democratie en journalistiek hebben de problemen bij het Dagblad zeer bedenkelijke neven-effecten.


Uiteraard is er nog RTV Noord, maar ook daar maakt men zich zorgen: vandaag is er in de Tweede Kamer een debat op de toekomst van het mediabestel, en dat zou – zo vreest men – ook kunnen leiden tot bezuinigingen bij de regionale omroepen.