nieuws

15 nov 2000, 00:12

Zeekraal als exportproduct uit Groningen van de baan

De provincie Groningen heeft, tot haar grote spijt, een proef met het telen van zeekraal in de Eemsmond zonder het verwachte gunstige resultaat moeten staken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het betrof een proef om te zien of zeekraal geteeld zou kunnen worden in kassen nabij de electriciteitscentrale in de Eemshaven. De bedoeling was om te komen tot het opzetten van een proefbedrijf voor het telen van zeekraal en andere zoutminnende gewassen. Maar omdat uit onderzoek blijkt dat dat proefbedrijf niet rendabel draaiende gehouden kan worden, is besloten er niet mee door te gaan.
De zeekraal zou dan geteeld kunnen worden in kassen die profiteren van de restwarmte van de electriciteitscentrale. De proef zou worden gedaan door de firma Ocean Desert Enterprises, die in de hele wereld wil onderzoeken welke producten het best geteeld kunnen worden in zilte omstandigheden. Zeekraal zou een uitstekend product kunnen zijn om te telen: er is onder fijnproevers een grote vraag naar. Een kilo zeekraal levert snel 40 gulden op. De provincie Groningsen subsidieerde het experiment met 100.000 gulden. Maar hoe graag de provincie Groningen het project ook van de grond had zien komen, het resulteerde uiteindelijk niet in een rendabel plan, zo meldde Commissaris der Koningin H. Alders. Probleem met de proef was dat deze tamelijk kleinschalig moest zijn. En het gebruik maken van restwarmte van de electriciteitscentrale in de Eemshaven kan alleen uit wanneer dat op grootschalige wijze gebeurt. Het Amsterdamse bedrijf IMSA, dat ook bij het experiment betrokken was, hoopt elders in Nederland nu zeekraal te kunnen gaan telen. De Eemsmond lijkt daarbij niet de meest kansrijke lokatie omdat het daar gemiddeld iets kouder is dan bijvoorbeeld in Zeeland