nieuws

12 sep 2001, 00:12

Zaterdag geen auto’s in Groningen. Althans, dat is de bedoeling

Komende zaterdag 22 september is het muisstil in Groningen en kan men met volle teugen ge-nieten van het geluid van fietspedalen en het geklik van schoenen van wandelaars. Dat is althans de hoop van de organisatoren van Autovrije Zaterdag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Overal in Europa, van IJsland tot Cyprus, vieren gemeenten op 22 september de Autovrije Dag. Natuurlijk doet (de gelauwerde fietsstad) Groningen ook weer prominent mee. Ditmaal in samenwerking met buurgemeente Haren, Milieudefensie, Arriva, NoordNed en de provincie Groningen. De Autovrije Dag is een dag waarop de lucht weer fris is. Een dag waarop de stilte weer te horen is. En een dag waarop fietsers, voetgangers, skaters en spelende kinderen ongehinderd de ruimte krij-gen. Het college van B&W roept de Stadjers op om mee te doen: laat de auto een dagje staan en geniet van rust en ruimte! Tegelijkertijd wordt die dag ook het gebruik van het openbaar vervoer gepromoot en is het bovendien de dag van de Duurzaamheid en Landelijke Fietsdag. Kortom een ‘groene’ dag.
Om een en ander te vieren is het vanaf 11.30 uur feest op het Stationsplein. Op en vanaf die plek vinden tal van activiteiten plaats. Prominent aanwezig zijn de STAR-stoomtrein die, evenals diverse nostalgische autobussen, tussen Hoofdstation en Haren vanaf 11.20 uur vier maal – met theater - heen en weer tuft. Verder zijn er skate-clinics, een skate-toertocht, een informatieve vervoersmarkt, tal van kinderactiviteiten, forse kortingen op Hortus en Rondvaartboot en gratis naar het Natuur-museum. Belangstellenden uit Stad en Ommelanden kunnen gratis met Arriva-bus of NoordNed-trein naar de festiviteiten door hun kaartje op het Stationsplein in te ruilen voor een nieuwe strippenkaart. Stadjers krijgen een OV-winkelkaartje retour, Ommelanders een gratis strippenkaart. Wees er vlug bij want op = op. De gemeenteraad van Groningen vindt aandacht voor de Autovrije Dag zo belangrijk dat zij zal overgaan tot structurele financiële ondersteuning van dit evenement. Voor meer informatie over de autovrije dag in het algemeen >>> www.autovrijedag.nl . Folders worden vanaf 15 september verspreid.
· De dag begint serieus met een mobiliteits-debat (10.30-11.15 uur) onder het motto: ‘Stap ‘ns een dagje over!’. Het debat wordt gevoerd in de hal van het hoofdstation temidden van het (trein)reizende publiek. Verkeerswethouder Koen Schuiling gaat in discussie met vertegenwoordigers van OV-Klantenpanels, de Groningen City Club, een aantal andere deskundigen, Arriva-chauffeurs en na-tuurlijk het publiek. Aansluitend om 11.20 uur opent wethouder Schuiling de Autovrije Dag door als stationschef de eerste STAR-stoomtrein richting Haren weg te fluiten.
· Nostalgische openbaar vervoer-tour: het publiek kan een ritje maken met de STAR-stoomtrein naar Haren en weer retour naar het Hoofdstation met een klassieke autobus. Volwassenen betalen f 5,00 en kinderen (4-11 jr) een kwartje. De trein gaat vier keer. Er kunnen per keer 200 passagiers mee. De reis kan ook in omgekeerde richting worden gemaakt. Vanaf Hoofdstation: vertrek stoomtrein 11.20 uur, 12.40 uur, 14.20 uur en 15.40 uur. Vanaf Haren: 12.05 uur, 13.21 uur, 15.05 uur en 16.21 uur. Er zijn drie verschillende vervoersarrangementen. Er kunnen ook fietsen mee voor het geval men de terugreis wil fietsen. Kaartverkoop start zaterdag 22/9 om 11.00 uur bij de centrale informatie-stand op het Stationsplein en tegelijkertijd bij het NS-station Haren. Gedurende de diverse rondritten is er theater en muziek: onder meer Safari Joe, Frank Los en duo Rosenstraten & Rosenstraten. · Vanaf NS-station Haren is gratis vervoer geregeld naar de Hortus Haren. Het publiek kan op de au-tovrije dag naar binnen tegen het sterk gereduceerde tarief van slechts f 5,00. Er zijn interessante rondleidingen, een markt met oude ambachten, veel informatie over zon, lucht en water als energie-bron en een heuse verhalenverteller. · Informatiemarkt Stationsplein. Thema’s: openbaar vervoer en duurzaamheid. Op het plein staan diverse informatiestands van Fietsersbond, Arriva, Vervoer Coordinatie Centrum Noord Nederland, VVV, Infopunt Duurzaam Bouwen, ROVER, Milieudefensie, STAR, NoordNed en Lokale Agenda 21. · Skate-toertocht van 30 kilometer. Vanaf het Stationsplein kunnen skaters vanaf 14 jaar om 13.00 uur in colonne een mooie tour rond de stad maken. Het is de bedoeling dat motoragenten, vrijwilligers en bezemwagen deze ontspannen tocht (14 km/uur) begeleiden, die ook voor beginnende skaters goed te doen is. Skates en bescherming is tegen legitimatie gratis te leen. Voorafgaand aan de toertocht zijn er lesblokken vanaf 11.30 uur. Opgeven bij stand Inline Sport. · Skaten voor kinderen. Vanaf 13.00 uur is er een gezellige en leerzame skate-speeltuin voor kinderen tot 14 jaar. Er zijn instructeurs aanwezig om leuke trucjes te leren. Er liggen uitleen-skates en -beschermingspakketten klaar.
· Nog meer voor de kids: Slingers om je fiets! Een wedstrijd fiets-versieren. Alle versierde fietsen wor-den op de foto gezet waarna een winnaar wordt gekozen. Eigen fiets meenemen natuurlijk. Prijsuit-reiking 16.00 uur door wethouder Paas. Er is ook Achterwerk in de kast. Kinderen nemen plaats in de poppenkast en beantwoorden voor de camera vragen over de autovrije dag. Alles is later te zien op monitoren. · Het voor groot en klein zeer aantrekkelijke Natuurmuseum dat om de hoek ligt, is tussen 13.00 en 17.00 gratis toegankelijk. · Onthaasten kan ook met de rondvaartboot. Voor die van 14.00 uur zijn kaarten tegen gereduceerd tarief (volwassenen f 5 en kinderen een kwartje) vanaf 13.00 uur beschikbaar bij de centrale info-stand. Op is op. · Er zijn 2 gratis rondleidingen langs de Blue Moon-locaties: om 11.45 en 13.45, lopend of per specia-le Blue Moon-bus naar keuze. De busrondritten gaan ook langs het nu al fameuze Wall House. · Om 16.00 uur reikt wethouder René Paas de Lokale Toekomstprijs uit. Deze prijs ter waarde van f 5.000 die wordt toegekend aan initiatieven van bewoners, bedrijven en organisaties die werken aan een duurzame leefomgeving. · Centraal op de markt staat een algemene organisatiestand waar kaartjes en info worden vertstrekt.
Het organisatiecomité bestaat uit vertegenwoordigers van diverse gemeentelijke diensten uit Groningen en Haren, Milieudefensie, Fietsersbond, GCC, Arriva, provincie Groningen, diverse Stadgroninger poli-tieke partijen en organisatiebureau Noordplan. Let wel: Ondanks de oproep om de auto een dagje te laten staan, blijft autoverkeer op 22 september ge-woon mogelijk. De –overigens al grotendeels autovrije- binnenstad is goed bereikbaar: alle parkeergara-ges en P+R Citybus-terreinen zijn normaal geopend.