nieuws

07 nov 2002, 00:12

Zaterdag 9 november: Open Dag Gerechtsgebouw Groningen

Wat gebeurt er als een jongere voor de strafrechter moet verschijnen? Hoe komt een rechter tot zijn oordeel? Wat doet een officier van justitie? Hoe zit het met omgangsregelingen bij echtscheidingen en wat doen alleenstaande minderjarige asielzoekers in de rechtszaal?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Allemaal vragen waarop zaterdag 9 november een antwoord wordt gegeven op de Open Dag van de Rechtspraak die in de negentien arrondissementen wordt gehouden. Op die dag stellen de gerechten en het Openbaar Ministerie (OM) van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open voor het publiek. De open dag is bestemd voor iedereen die wil zien hoe er in de eigen omgeving recht wordt gesproken, voor scholieren en voor mensen die belangstelling hebben voor een baan bij de rechterlijke macht.
De gerechten en het OM organiseren de open dag om tegemoet te komen aan de toenemende aandacht die er is voor de rechtspraak. Grote zaken, veelal strafzaken, kunnen op steeds meer belangstelling van de media rekenen.
Groningen
In het gerechtsgebouw aan het Guyotplein in de stad Groningen, worden zittingen nagespeeld waarop rechters, officieren van justitie, griffiers en advocaten hun eigen rol spelen in gefingeerde rechtszaken. Het is mogelijk om rond te kijken in de zogenaamde boevenwagens en in de cellenblokken, plaatsen waar de gemiddelde Nederlander nooit komt. Jeugd & Recht centraal In alle negentien arrondissementen staat het thema ‘Jeugd & Recht’ centraal, maar dit is divers vorm gegeven. Bij het thema wordt niet alleen gekeken naar de manier waarop jeugdige wetsovertreders zich moeten verantwoorden, maar ook naar de betrokkenheid van jongeren bij een echtscheidingsprocedure, rechtszaken waarbij alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn betrokken, het handhaven van de leerplicht en het opleggen van taak- en leerstraffen aan jongeren. Het thema jeugd en recht loopt als rode draad door het gehele programma van de open dag en de na te spelen zittingen zijn in het kader van dit thema geplaatst. 'De zaak X' Tijdens de open dag vindt de premiere plaats van de film 'De zaak X'. In deze film gaan zes jongeren op zoek naar het werk van de rechter. Daarbij proberen zij antwoorden te vinden op vragen als: Wat is het werk van een rechter? Kunnen rechters wel onafhankelijk zijn? Wordt er in Nederland te licht gestraft en waarom heb je eigenlijk rechtspraak nodig? Zij wonen verschillende rechtszaken bij waaronder een bestuurszaak, een familiezaak en een strafzaak. Na afloop van de zittingen spreken zij met de rechters. De film is gemaakt in opdracht van de Raad voor de rechtspraak en speciaal bedoeld voor jongeren en is te zien in alle negentien arrondissementen Informatiemarkten In het gerechtsgebouw in Groningen is de hele dag een informatiemarkt waarop vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties informatie verschaffen. Dat zijn onder andere Regiopolitie Groningen, de parketpolitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp, penitentiaire (jeugd)inrichting Noord, Stichting Reclassering Nederland, Bureau Halt en de kinder- en jongerenrechtswinkel. Voor alle bezoekers aan de open dag ligt er een speciale themakrant klaar. Op de website www.opendagvanderechtspraak.nl is het programma van het arrondissement Groningen opgenomen. Daar wordt ook het laatste nieuws gepubliceerd.