nieuws

20 jul 2000, 00:12

Wubbo Ockelsprijs 2000 naar Groningse kernfysicus De Meijer

De Groningse hoogleraar dr. Rob de Meijer heeft de Wubbo Ockelsprijs 2000 toegekend gekregen. Hij krijgt de prijs voor de succesvolle ontwikkeling van kennis uit de kernfysica ten behoeve van uiteenlopende nieuwe toepassingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen werd in 1985 ingesteld als eerbewijs voor de prestaties van ruimtevaarder Wubbo Ockels. De prijs was een initiatief van de gemeente Groningen in samenwerking met de Nederlandse Gasunie, Philips, KPN en de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs wordt eens in de twee jaar toegekend voor een bijzondere prestatie op het gebied van de natuurwetenschappen en de techniek en bestaat uit een plastiek en een bedrag van twintigduizend gulden.
Dr. De Meijer heeft volgens de jury kernfysische expertise op originele wijze toegepast in onder andere de bouwkunde en de aardwetenschappen. Zo gebruikte hij kennis van kernfysica voor de opsporing van sedimenten en het in kaart brengen van sedimenttransport ten behoeve van de kustbescherming.