nieuws

06 nov 2002, 00:12

Wubbo Ockels neemt zonnewagentje ‘Nuna’ mee naar Groningen

Op vrijdag 8 november a.s. ontvangt oogarts en uitvinder prof.dr. J.G.F. Worst de Wubbo Ockelsprijs 2002 uit handen van burgemeester Wallage. Jan Worst ontvangt de prijs voor zijn baanbrekende werk in de oogheelkunde. Voorafgaand aan de uitreiking van de prijs vindt op initiatief van de stichting Wubbo Ockelsprijs een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor leerlingen uit de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prof. Worst presenteert zijn werk en de winnende uitvinding aan scholieren. Wubbo Ockels neemt speciaal voor deze bijeenkomst de zonnewagen ‘Nuna’ mee naar Groningen. Hij houdt een verhaal over deze futuristische auto, winnaar van de Solar World Challenge 2001, een 3000 kilometer lange race voor auto's op zonne-energie, dwars door de woestijn van Australië.
Prof. Worst geniet grote faam door zijn originele en gedurfde bijdragen aan de praktische oogheelkunde. De uivinding van de Artisan-lens door hem staat centraal in de toekenning van de Wubbo Ockelsprijs 2002. Prof. Worst is niet alleen een succesvolle uitvinder en vernieuwer maar staat tevens aan de basis van een familiebedrijf dat is uitgegroeid tot een onderneming met meer dan honderd medewerkers. Halverwege de jaren zeventig is Prof. Worst op eigen initiatief gestart met oogoperaties in Pakistan. Hij stichtte daartoe een stichting voor geneesbare blinden en het lukte hem een ziekenhuis te specialiseren in de relevante oogheelkunde. Zijn uitvinding van de implanteer-bare Artisanlens speelt hierbij een rol. Sinds de betrokkenheid van de Groningse oogchirug hebben duizenden Pakistanen het licht in de ogen terug gekregen met staarvervangende chirurgie. Prof. Worst wil met het geld van de Wubbo Ockelsprijs nog meer artsen in ontwikkelingslanden gaan opleiden zodat ze de Artisanlens zelf kunnen implanteren.
Met de voorlichtingsbijeenkomst voor scholieren wil de Stichting Wubbo Ockelsprijs de thema’s natuurwetenschap en techniek toegankelijk maken voor jonge mensen. De bijeenkomst voor scholieren in de technische faculteit van de Hanzehogeschool begint vrijdag a.s. om 09.00 uur en duurt tot 11.00 uur. Prof. Worst en Wubbo Ockels presenteren hier hun projecten. De officiële prijsuitreiking in het hoofdkantoor van de Gasunie begint ’s middags om 15.30 uur. Burgemeester Wallage overhandigt de Wobbo Ockelsprijs om 16.00 uur. De aansluitende receptie duurt tot 18.00 uur.