nieuws

29 jan 2008, 10:10

‘Woningbouwproductie in provincie Groningen nu drastisch terugbrengen’, zegt GroenLinks

Grootschalige woningbouw in de provincie Groningen, onder meer bij Leek, moet worden tegen gehouden. Dat is noodzakelijk nu uit bevolkingsprognoses blijkt dat het inwonertal in de regio Groningen – Assen veel minder zal toenemen dan tot voor kort gedacht. Bovendien vormt de grootschalige woningbouw in de provincie Groningen een ernstige bedreiging voor Groningens nieuwste wijk aan het water, Meerstad. Dat betoogt de fractievoorzitter van GroenLinks in de Groninger gemeenteraad, Drewes de Haan. Hij schrijft dat in zijn weblog in de Digitale Stad Groningen (www.dsg.nl). De Haan:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De afgelopen tijd was er in de media voortdurend aandacht voor het aantal woningen dat tot 2020 gebouwd moet worden in regio Groningen – Assen. Aanleiding was een nieuw rapport over de bevolkingsprognoses. Ik heb daar eerder over geschreven. Een paar week geleden werd bekend dat de betrokken 12 gemeenten en de twee provincies de kaasschaafmethode hebben gebruikt om de geplande woningbouw aantallen naar benenden bij te stellen. En afgelopen woensdag maakte de gemeente Groningen bekend het daar mee eens te zijn..

Het zal duidelijk zijn dat GroenLinks daar niet blij mee is. Bijna alle GroenLinks fracties zijn in regionaal verband de afgelopen maanden een paar keer bij elkaar gekomen om over het rapport te praten. Steeds weer bleek dat we het op hoofdpunten met elkaar eens zijn. En dat is dat de grootschalige bouw van 7.000 woningen bij Roden en Leek van tafel moet. Enerzijds omdat je in dat gebied om meerdere redenen niet zoveel woningen moet bouwen. En anderzijds om er voor te zorgen dat er Meerstad daadwerkelijk ook alle 10.000 woningen gebouwd gaan worden. Op initiatief van de Statenfractie is daar ook een persbericht over uitgebracht. Zie ook deze impressie op de website van GroenLinks Leek.

Het onderwerp is te ingewikkeld om er in de komende woensdag in de gemeenteraad een interpellatiedebat over aangegaan. Maar het laatste woord is er wat mij betreft nog niet over gezegd.”

Drewes de Haan,
Fractievoorzitter GroenLinks