nieuws

05 jul 2016, 09:09

Wolf in Groningen? Draaiboek ligt klaar

Wolf in Groningen? Draaiboek ligt klaar

Mocht er weer een wolf in Groningen opduiken, dan is er in ieder geval bekend wat er moet gebeuren. Er ligt namelijk een wolvendraaiboek klaar. In het boek, een initiatief van onder andere de koepelorganisaties van de twaalf provincies, staat wie wat moet doen als er een wolf opduikt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat vrijwel overal in Europa goed met de wolf.  Dat bleek ook in de provincie Groningen, toen daar in maart vorig jaar ineens een wolf opdook. De wolf zwierf rond in Drenthe en Groningen en werd uiteindelijk in Duitsland doodgereden.

Volgens de makers is er vorig jaar veel ervaring opgedaan over de te nemen stappen en maatregelen. Deze ervaringen zijn in het wolvendraaiboek verwerkt, dat toen al in voorbereiding was.


De wolf is een beschermde diersoort in Nederland. Dat houdt in dat het doden, verwonden of vangen van wolven verboden is. In het draaiboek is ook opgenomen dat schade die door de wolf veroorzaakt wordt, vergoed wordt.