nieuws

16 apr 2002, 00:12

Winschoten stoot buitendienst af aan Essent

B en W van Winschoten hebben met Essent overeenstemming bereikt over het afstoten van de Buitendienst. Het betreft een gemeentelijke dienst met 32 medewerkers die zich bezig houdt met het beheren van openbare ruimte. De medewerkers gaan over naar een nog op te richten overheids-NV onder het management van Essent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het personeel van de buitendienst is vanmorgen ingelicht over het voorgenomen besluit van het college van b en w. Die besloot tot het afstoten van de buitendienst omdat de Winschoten al sinds 1998 streeft naar een compacte gemeentelijke organisatie, waarin slechts de regierol voorop staat.
B en W hadden tijdens de onderhandelingen met Essent als voorwaarde gesteld dat de belangen van de medewerkers zouden worden gewaarborgd. Volgens wethouder mevr. J. Plugge is aan die voorwaarde helemaal voldaan. Ook de kwaliteit van de dienstverlening blijft in stand. Een andere voorwaarde waaraan is voldaan is dat de nieuwe werkwijze financieel voordeel oplevert voor Winschoten.
Het principebesluit van B en W is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de ondernemingsraad. Het laatste woord is straks nog aan de gemeenteraad.
Overigens verandert er voor de medewerkers bijzonder weinig, vertelt wethouder Plugge. ‘Ze werken straks voor een overheids n.v. Omdat de hele groep over gaat houden ze dezelfde collega’s, hetzelfde werk en dezelfde arbeidsvoorwaarden. Het belangrijkste verschil voor hen is dat ze straks een nieuwe baas krijgen’, aldus de wethouder.