nieuws

29 jan 2008, 20:08

Winschoten start met het melden van klachten via Google maps

Om het inwoners van de gemeente Winschoten (nog) makkelijker te maken om een melding in te dienen met betrekking tot het openbaar gebied in Winschoten, is de gemeente begin dit jaar begonnen met het aanbieden van een meldingensysteem via Google Maps. Op Google Maps kunnen de inwoners van Winschoten voortaan al hun meldingen/klachten kwijt die betrekking hebben op de openbare ruimte in Winschoten. De oost-Groningse gemeente heeft daarmee een primeur voor de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Winschoten is grotendeels ondergebracht bij Publiq. Publiq was voorheen de buitendienst van de gemeente. In 2003 is deze verzelfstandigd en voortgezet onder dezelfde naam. Publiq zorgt binnen de gemeente Winschoten onder andere voor:
• het onderhoud van wegen, paden, straten en lanen plus de ondergrondse infrastructuur (riolering);
• groenonderhoud, het maaien van bermen en gazons, het snoeien van bomen, etc.;
• het schoonhouden van de gemeente. Daaronder valt onder meer, het vegen van straten, het legen van straatkolken en prullenbakken en het opruimen van zwerfvuil en illigaal gestort afval;
• het bouwkundig onderhoud van gemeentelijke eigendommen, zoals het gemeentehuis, zwembad ‘De Watertoren’, de sporthal e.d.

Heeft men een melding of klacht die betrekking heeft op het onderhoud van de openbare ruimte in Winschoten, dan kunnen de Winschoters die nu kwijt op www.winschoten.nl. Ga vervolgens naar digitaal loket, daaronder ziet u staan ‘Klachten en meldingen openbare ruimte’. Door hierop te klikken komt u op een gedetailleerde kaart van Winschoten. Op het kaartje kunt u precies aangeven op welke locatie de melding betrekking heeft. Reeds gedane meldingen worden aangegeven middels een rood ballonnetje. Als u met uw cursor op het ballonnetje klikt kunt u de tekst lezen van de melding.
Als een melding is afgehandeld verdwijnt het ballonnetje weer van de kaart.