nieuws

16 nov 2011, 09:09

Winschoten: eenheid hersteld voor sterkere binnenstad

In Winschoten hebben ondernemers, gemeente en horeca afgesproken om voortaan intensief samen te werken. Winschoten gaat nu alle zeilen bij zetten om haar positie als grootste stad in oost-Groningen te versterken. Maandag 21 november zal daartoe het convenant ‘Binnenstad Winschoten 2011 – 2015’ door zowel de gemeente als door de Winkeliersvereniging Handel & Nijverheid en Koninklijke Horeca Nederland, afd. Oldambt worden ondertekend. Volgens de initiatiefnemers is dat een belangrijke stap gezien de economische moeilijke tijden en het gezamenlijke doel om de concurrentiepositie van Winschoten als regionaal koop-, winkel- en uitgaanscentrum te behouden en te versterken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Begin van dit jaar werden de overleggen tussen Winkeliersvereniging Handel & Nijverheid, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Oldambt en de gemeente Oldambt om een aantal onderliggende redenen opgeschort. Om de kou uit de lucht te halen zijn er vanaf begin 2011 op verschillende niveaus gesprekken gevoerd. Die hebben er toe geleid dat het vertrouwen is hersteld en de vergaderingen van de Stuurgroep Binnenstad zowel als die van de Stichting Marketing Binnenstad Winschoten zijn hervat.

Spelregels


Tijdens deze overleggen is ook gesproken over het opstellen van een convenant waarin een aantal spelregels ten aanzien van de samenwerking zijn opgenomen. Met de ondertekening van het convenant worden het belang en de noodzaak van een goede en constructieve samenwerking voor de komende jaren tussen de drie partijen onderstreept en bekrachtigd. Het convenant zal worden ondertekend door de heer Jos Offenberg, voorzitter Stuurgroep Winkeliersvereniging Handel & Nijverheid, de heer Albert Blok, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Oldambt en de heer Pieter Smit, burgemeester van de gemeente Oldambt.