nieuws

08 mrt 2012, 15:03

Winkelbestand Groningen ‘krijgt te lijden onder komst Factory Outlet’

De komst van een “Factory Outlet” levert toch minder nieuwe arbeidsplaatsen op in oost-Groningen dan gedacht. Zo’n winkel, waar merkkleding kan worden gekocht voor zeer lager prijzen, is bovendien een grote bedreiging voor de bestaande detailhandel: niet alleen in oost-Groningen, maar ook in Stad. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van onder meer de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een Factory Outlet Center (FOC) bij Zuidbroek leidt tot negatieve effecten voor de winkelcentra in de omliggende gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Broekhuis Rijs Advisering in opdracht van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Stadskanaal, Veendam en de Kamer van Koophandel.

De detailhandel in het noorden staat onder druk vanwege de komst van webwinkels en demografische ontwikkelingen zoals bevolkingskrimp en vergrijzing. Daardoor vallen er inmiddels gaten in de huidige winkelgebieden. De opening van een FOC bij Zuidbroek kan de sluiting betekenen van ongeveer 15 winkels in de hoofdwinkelgebieden van Hoogezand, Stadskanaal, Veendam en Winschoten. Het gaat hierbij om kwalitatief hoogwaardige winkels in de modebranche.

Door het wegvallen van deze winkels ontstaan nog meer gaten in het winkelgebied en slaat de verpaupering toe. Het wordt dan steeds moeilijker om investeerders en ondernemers te vinden die zich zullen willen vestigen in winkelgebieden van Hoogezand, Stadskanaal, Veendam, Winschoten, Groningen en Delfzijl, zo stelt het rapport. De aantrekkelijkheid van de centra zal afnemen waardoor ook consumenten deze kernen zullen gaan mijden. Dit heeft tot gevolg dat nog meer winkels hun deuren zullen sluiten. Dit gaat verder dan alleen de mode- en sportbranche.

Verzorgingsgebied te dunbevolkt
Ook betwijfeld Broekhuis Rijs Advisering of het vestigen van een FOC bij Zuidbroek wel realistisch is. In het rapport komt naar voren dat het aantal potentiële bezoekers dat binnen één uur rijden van Zuidbroek woont, een derde van de geadviseerde aantallen bedraagt, namelijk slechts twee miljoen mensen. Het geadviseerde potentieel van 6 miljoen inwoners ligt buiten de gestelde grens van anderhalf uur rijden.

Keuze uit drie andere outlets
De ontwikkelaars verwachten dat bijna de helft van de bezoekers van buiten de grens van één uur rijden komt. Dat lijkt onrealistisch omdat de inwoners daar ook de keus uit drie andere outlets hebben, te weten Bataviastad in Lelystad, het Ochtum Park bij Bremen/Stuhr en het Euregio Center in Ochtrup. Bij het FOC Zuidbroek ontbreekt een grote toeristische component, zoals bijvoorbeeld bij Bataviastad in Lelystad waardoor er van extra aantrekkingskracht voor de consument geen sprake is, concludeert het rapport.

200 banen
Ook becijfert Broekhuis Rijs Advisering dat de verwachte banengroei fors lager is. Op basis van omzetcijfers en het vloeroppervlak van een FOC bij Zuidbroek levert dit ruim 200 fte (volledige banen) aan werk op en niet de 600 fte zoals wordt geschetst. De ontwikkelaars gaan uit van een maximale omzet van €60 miljoen. Een realistischer omzetcijfer is €45 miljoen, stelt Broekhuis Rijs Advisering: het aantal fte zal dan verder dalen naar ongeveer 175 fte. Hierbij is rekening gehouden met een verlies aan arbeidsplaatsen in de regio in de modebranche. Een eventueel verlies aan banen in andere winkelbranches is daar niet in meegenomen.

Tegenhouden ‘gewone’ winkels juridisch niet zeker
Uit het rapport blijkt ook dat geen volledige zekerheid te geven is over de juridische houdbaarheid van branche- en assortimentsbeperkingen die eventueel contractueel of in een bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. Als een FOC bij Zuidbroek te maken krijgt met leegstand en reguliere detailhandel zich daar gaat vestigen, zijn de gevolgen voor de regio niet te overzien.

Hoorzitting
Op 13 maart a.s. wordt op het provinciehuis in Groningen een hoorzitting over een FOC bij Zuidbroek georganiseerd. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Oldambt, Veendam en Stadskanaal spreken daar gezamenlijk in.