nieuws

15 apr 2009, 08:08

Vakbondsbestuurder William Moorlag beoogd opvolger Marc Calon

De PvdA Statenfractie heeft unaniem besloten fractievoorzitter William Moorlag aan te wijzen als beoogd gedeputeerde in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiermee anticipeert de fractie op de vacature die in het College van Gedeputeerde Staten van Groningen ontstaat wanneer de voordracht van Marc Calon als voorzitter van Aedes wordt overgenomen.

De verwachtte wisseling van de wacht zal per 1 juni a.s. plaatsvinden.

William Moorlag vervult de functie van fractievoorzitter sinds april 2003 en is in het dagelijks leven bestuurder bij de ABVAKABO