nieuws

13 nov 2000, 00:12

Willem Alexander opent in Groningen ‘supergemaal’

Kroonprins Willem Alexander heeft vanmorgen in het noord-Groningse Termunterzijl een nieuw gemaal in bedrijf gesteld dat speciaal is gebouwd om de gevolgen op te vangen van de bodemdaling door de aardgaswinning en van de stijgende zeespiegel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om het gemaal Rozema in Termunterzijl, dat 41 miljoen gulden heeft gekost. Daarnaast werd er ruim 50 miljoen gulden uitgetrokken voor randmaatregelen, zoals het aantrekkelijker maken van de haven van Termunterzijl, vernieuwing van de schutsluis en verdieping van het Termunterzijldiep.
Het nieuwe gemaal neemt de functie over van een in 1930 gebouwd gemaal, het gemaal Cremer. Dankzij het gemaal is het Waterschap Hunze en Aa’s, dat opdracht heeft gegeven voor de bouw, aanzienlijk beter in staat overtollig water uit de provincie Groningen te spuien. Het kan ook worden ingezet als door omstandigheden het overtollige water niet via de zeesluizen in Delfzijl kan worden gespuid.
Een bijzonderheid van het nieuwe gemaal is dat deze is voorzien van een vispassage die het voor vissen voortaan mogelijk maakt om vanuit de Dollard landinwaarts te trekken. Het nieuwe gemaal Rozema ontleent haar naam aan het geslacht Rozema in Appingedam, dat in drie opeenvolgende generaties als waterbouwkundige verboden was aan het waterschap.